Meny

24 maj 2016

Pressmeddelande

Fab Lab på Högskolan – en miljö som förenar teknik, kreativitet och skaparglädje

Bengt-Göran Rosén och Sherry Lassiter, styrelseordförande i Fab Foundation, visar upp avtalet som gör Högskolan i Halmstads 3D-lab till en del av MIT:s Fab Lab-nätverk. Under examensmässan Utexpo 2016 inviger Högskolan i Halmstad officiellt sitt 3D-lab, som i och med detta blir ett ackrediterat Fab Lab, och därmed en del av det globala nätverket kring Massachusetts Institute of Technology, MIT, i Boston.

Högskolan i Halmstads Fab Lab är det andra i Sverige som ackrediteras av MIT. Förberedelserna har pågått under lång tid och har omfattat både uppbyggnaden av själva labbet rent fysiskt och att organisera verksamheten på ett sätt som uppfyller kravspecifikationen för ett Fab Lab.

– Vi är både glada och stolta över att vara ett av de allra första 3D-labben som ackrediteras i Sverige. Genom den här strategiska satsningen och samarbetet med MIT höjer vi inte bara kvaliteten på vår utbildning och forskning, utan får samtidigt en unik position när det gäller utvecklingen av hållbara innovationer inför framtiden. Hela idén med Fab Lab knyter väl an till Högskolans historia och starten av Utvecklingsingenjörsprogrammet för över 30 år sedan, säger Anna Cregård, chef för Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Öppenhet och samverka

Fab Lab är en förkortning av Fabrication Laboratory, ett koncept som utvecklats vid MIT och bland annat innebär öppenhet och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv och enskilda privatpersoner, enligt den så kallade makerrörelsens modell. I MIT:s globala nätverk ingår omkring 1000 Fab Lab.

– 3D-tekniken innebär stora möjligheter att tillverka fysiska skalenliga prototyper för visualisering och testning. Därmed skapas förutsättningar för intressantare, mer realistiska och 3D-teknikstödda kursmoment i Högskolans utbildningar, säger Bengt-Göran Rosén, professor i Maskinteknik och projektledare för uppbyggnaden av 3D-labbet.

Innovation och förnyelse

På så sätt är 3D-teknik ett allt viktigare stöd för utvecklingen av innovationer. Det gäller förnyelse av etablerade företag, skapandet av nya företag samt nya effektiva sätt att ta fram produkter, inte minst för användare (makers) som kan bli morgondagens entreprenörer.

– Rent forskningsmässigt är vi övertygade om att digital produktion på sikt kommer att förändra det industriella landskapet i grunden, liksom företags möjligheter att konkurrera och överleva. 3D-tekniken kommer att ha oerhört stor betydelse när det gäller etablerade företags möjligheter till förnyelse, skapandet av nya företag och nya sätt att ta fram produkter, säger Bengt-Göran Rosén.

Pröva på 3D under Utexp

Redan nu pågår ett antal olika samverkansprojekt i Högskolans 3D-lab, inom både utbildning och forskning.

– Verksamheten har byggts upp successivt under våren, vilket innebär att det är mycket på gång redan innan vi startat officiellt. Inte minst har det tillverkats en hel del prototyper till de examensarbeten som ställs ut på Utexpo, säger Bengt-Göran Rosén.

Under examensmässan Utexpo är Fab Lab öppet för alla, med ett rullande program av föreläsningar, demonstrationer och öppen verkstad i hus T (Linjegatan).


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet
Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.