Meny

06 maj 2016

Företagsnyhet

Vi spred speed dating integration till Varberg

I november i fjol genomfördes en mycket uppskattad speed dating mellan Halmstadföretag och nyanlända. Nu har vi "exporterat" konceptet till Varberg, där det förfinades ytterligare.

Initiativet till speed datingen i Halmstad i höstas kom bland annat från Claes Nilsson på Danske Bank. Tillsammans med oss på Halmstads Näringslivs AB och Företagarna Halmstad sattes det samman en projektgrupp som genomförde aktiviteten. Annika Lindhe, nu vd hos oss, höll ihop och följde upp arrangemanget.

Det blev så lyckat att en fråga kom från Företagarna i Varberg om vi på Halmstads Näringslivs AB kunde hjälpa till att genomföra något liknande hos dem i slutet av april i år. Självklart gjorde vi det, återigen med Annika Lindhe som koordinator och Företagarna Varberg representerades av Louise Lejestrand och Therese Carmenes.

Gränslöshet, prestigelöshet och samarbete är bästa grunden för framgång. Efter aktiviteten som genomfördes den 28 april sammanfattades intrycken i en gemensam insändare som publicerades i Hallands Nyheter den 6 maj. Insändaren i sin helhet hittar du längre ner.

Insändare: När den inre kartan förändrades

Det sägs att om en människas ”inre karta” ska förändras måste något hända som berör så starkt att värderingarna påverkas i grunden. Sällan i livet får man uppleva detta. Men det kan också gå fort, det kan gå på fem minuter.
         
Den händelse vi syftar på var en kompetensmatchning i Speed Dating format. Den arrangerades den 28 april på Societen i Varberg och riktade sig till representanter för företag i Varberg, Varbergs kommun, och nyanlända arbetssökande
         
Under några timmar skapades kontakter mellan 15-talet företrädare från näringslivet och cirka 60 nyanlända/arbetssökande. Varje nyanländ fick under fem minuter träffa representanter för samtliga deltagande företag. De arbetssökande presenterade sig, lämnade CV och fick information om respektive företag. Korta möten, ja visst, men också ett kontaktskapande som kan leda till anställning eller praktikplats.
         
Under de fem minuterna blev det tydligt, att här var arbetssökanden som uppriktigt och på egna meriter inget mer önskade än att få ett jobb. Alla fokuserade på att ge ett så gott intryck som möjligt och under Speed Datingen nämndes inte ett ord om migrationspolitik.
         
Bland de arbetssökande fanns bilmekaniker, dataingenjörer, revisorer, reklammakare med flera. De var alla stolta yrkeskvinnor och -män som med klara och distinkta blickar gav rakryggade presentationer, väl medvetna om att vägen till riktiga jobb går genom meriter och prestationer. Känslan av en gemensam värdegrund var påtaglig trots att många olika nationaliteter var representerade.

Vi måste våga dra nytta av nyanländas kunskaper

En reflektion efter genomförd Speed Dating är att vi har svårt att se och ta till vara de många kompetenser som kommer till vårt land. Därför tror vi att det behövs fler dynamiska mötesplatser och större enkelhet vid rekrytering. Vi måste våga fundera över hur vi bäst drar nytta av de nyanländas kunskaper.
Att rekrytera personal handlar inte om välgörenhet, möjligen goda gärningar. Det är nödvändigt att vi förstår att de nyanlända har med sig kompetenser som kan bidra till fortsatt samhällsutveckling och även komplettera eventuella kompetensluckor i våra organisationer och företag.  

Skilj på migration och integration

När vi sammanfattar dagen vi genomförde Speed Datingen är slutsatsen att vi tydligare behöver skilja på begreppen migration och integration. Migrationspolitiken ska våra folkvalda ta ansvar för. Vad gäller integrationen behöver vi hjälpas åt och om vi ska nå framgång behöver näringslivet ta initiativ till fler möten och upptäcka individen och de värden hon kan leverera. Det är i mötet man upptäcker möjligheterna i våra olikheter.
- och det går fort att ändra uppfattning, det kan gå på fem minuter.
   
Annika Lindhe
VD Halmstads Näringslivs AB

Louise Lejestrand
Ordförande i Företagarna Varberg

Claes Nilsson
Bankchef Danske Bank, Halmstad

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.