Meny

02 maj 2016

Företagsnyhet

Lotsen - ett nyföretagarstöd för invandrare

Lotsen är ett mentorprojekt i samarbete mellan olika Rotaryklubbar med syfte att stötta personer med invandrarbakgrund som vill starta egna företag.

På deras hemsida kan man läsa att: "Ett av Rotarys syften är att verka för fred och förståelse mellan olika folk. Ett motto är ”service above self” eller på svenska ”osjälviskt tjänande”. Med Lotsen vill vi praktisera och göra verklighet av dessa ideal!"

Klubbarna jobbar med lotsfunktionen helt idéellt och kostnadsfritt. Målet är att så många som möjligt ska lyckas med sitt företag.

Är du bosatt i Sverige och har ordnat med nödvändiga arbets- och upphållstillstånd och tror att Rotary kan var till nytta så hör av dig till dem. E-posta info@rotarylotsen.se och berätta vem du är, vad du tänker göra och var du befinner dig.

I Halmstads kommun är fem klubbar engagerade i Lotsenprojektet.

  • Halmstad RK
  • Halmstad Gamletull RK
  • Halmstad Norreport RK
  • Halmstad Tre Hjärtan RK
  • Halmstad Tylösand RK

I Halmstad stöttas lotsprojektet av FordStore BilMånsson, Halmstads Revisionsbyrå, OCAY!, Entergate, Länsförsäkringar Halland, Hemsida24, Halmstads kommun och Salwéns Besiktning.

På bilden som vi lånat från Rotary Tre Hjärtans Facebooksida syns Elisabeth Strokirk och Bo Svensson som vid ett frukostmöte berättade om mentorsprojektet Lotsen, nyföretagarstödet för invandrare.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.