Meny

26 apr 2016

Företagsnyhet

Internationell modekoncern väljer DH Solutions för att stoppa piratkopior

PVH som är ett av världens största klädföretag med varumärken såsom Tommy Hilfiger och Calvin Klein har valt DH Solutions webbaserade ärendehanteringssystem DH Anticounterfeit. Systemet är utformat för att stödja ägare av immateriella rättigheter i deras arbete att stoppa piratkopior.

PVH har ett centralt team för varumärkesskydd som är baserade i Amsterdam. Teamet ansvarar för att skydda deras varumärken med hjälp av partners och nätverk världen över. Tidigare användes Excel för att sammanställa ärenden, månadsrapporter gjordes i Word och man använde e-post och telefon för att kommunicera med externa parter som advokat- och utredningsbyråer. Detta arbetssätt var inte hållbart och med DH Solutions hjälp fann man lösningen i ett system, DH Anticounterfeit, som hjälper PVH att hantera sina ärenden på ett mer strukturerat och effektivt sätt.

Via systemet kan PVH hantera ärenden, kommunicera, se trender och samband mellan olika fall samt analysera dem globalt.

"DH Anticounterfeit hjälper oss att hålla reda på ett stort antal ärenden vad gäller spårbarhet och länkar mellan gamla och nya fall. Det känns fantastiskt att ha ett centraliserat system för vår globala verksamhet. Via DH Anticounterfeit får vi dessutom fram relevant statistik för våra olika geografiska verksamhetsområden.” Säger Thorunn Sigurdardottir, Senior Brand Protection Manager vid Tommy Hilfiger (PVH).

Joakim Gustafsson, VD DH Solutions, menar att man står inför en spännande tid framöver med flera stora internationella kunder somvisat intresse för lösningen.

"Vår lösning är unik på marknaden och mycket anpassningsbar. Ordern från PVH är en i raden av beställningar som visar på att stora multinationella organisationer finner vår lösning central för deras framgång eftersom den förbättrar arbetsflöden, vilket sparar tid ochpengar genom effektivare processer. Samarbetet är mycket spännande och ett kvitto på att vi kan hjälpa både våra små lokala som stora internationella kunder med IT-drift och att förbättra sin verksamhet".

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.