Meny

07 apr 2016

Företagsnyhet

Forum för stora företag i Halmstad

Vår nya näringslivschef Annika Lindhe höll tillsammans med personalchefen för Handelskammaren Kerstin Bengtsson ett forum kring hållbarhet med företagandet i Halmstad som utgångspunkt.

Under fredag förmiddag hölls ett forum på STENA recycling för stora företag i Halmstad.
Syftet med forumet var att få en bra och utvecklande dialog och att vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för företagande i Halmstad.
 
Temat denna dag var hållbarhet och dialogen handlade om att utifrån ett hållbarhetsperspektiv skapa bättre förutsättningar för företagande i Halmstad. Hur får man ett hållbart samhälle och hur gör man som företagare för att nå en hållbar verksamhet?
 
Andra frågor som diskuterades handlade om själva tolkningen av ordet ”hållbarhet”. Vilka utmaningar företagarna har kring hållbarhet i sina verksamheter. Samt hur vi tillsammans kan tänka kring ett hållbart företagande i Halmstad kommun.
 
Infrastrukturfrågan, framförallt transportvägarna i Halmstad, var en central frågeställning för alla parter liksom klimatutmaningarna.
Möjligheten att under forumet verkligen få föra en lång dialog och dela med sig av sina tankar uppskattades av deltagarna.
 
Forumet för stora företag är ett dialogmöte som genomförs två gånger om året.
Syftet med dessa möten är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Halmstad och närområdet, genom en utvecklad kontakt mellan företag, kommun och näringsliv.

Text: Evelina Ekström, praktikant från Centrum för Informationslogistik, CIL, en högskola i Ljungby.

Länkar och relaterat material

Stena Recyclings webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.