Meny

05 apr 2016

Pressmeddelande

Klart med ny biträdande kommunchef och ny chef för barn- och ungdomsförvaltningen

Kommunstyrelsen utsåg på tisdagen Catharina Rydberg Lilja till biträdande kommunchef och Pauline Broholm Lindberg till chef för barn- och ungdomsförvaltningen (BUF).

Catharina Rydberg Lilja är utbildad jurist och kommer närmast från en tjänst som stadsbyggnadschef i Falkenbergs kommun. Hon har dessförinnan bland annat varit vd för Science Park i Halmstad, vd för Falkenbergs näringslivsbolag samt haft chefsbefattningar inom finansbranschen, bemanningsbranschen, på Försäkringskassan och organisationen Företagarna.

- Catharina Rydberg Lilja har en gedigen erfarenhet från ledande befattningar i både offentlig och privat verksamhet. Hennes kompetens blir ett viktigt bidrag i arbetet med Halmstads kommuns utveckling, säger kommunchef Henry Bengtsson.

Som biträdande kommunchef får Rydberg Lilja ansvar för att tillsammans med förvaltningar och bolag utveckla Halmstads kommun som koncern. Hon kommer att företräda kommunen i olika frågor samt leda utvecklingsavdelningen.

- Jag ser fram emot att, tillsammans med förvaltningarna, bolagen och utvecklingsavdelningen, leda utvecklingen av Halmstad. Halmstad är en fantastisk kommun med alla förutsättningar att bli en än mer attraktiv och konkurrenskraftig kommun i framtiden, säger Catharina Rydberg Lilja.

Förvaltningschef för BUF

Pauline Broholm Lindberg blir ny chef för barn- och ungdomsförvaltningen. Hon har sedan början av 90-talet haft olika befattningar inom skolorganisationen i Halmstads kommun, bland annat som lärare och rektor. 2012 blev hon områdeschef för skolområde centrum och de senaste månaderna har hon tjänstgjort som tillförordnad förvaltningschef.

- Jag är glad över rekryteringen av Pauline Broholm Lindberg. Hon har den erfarenhet som krävs för att leda barn- och ungdomsförvaltningen i en tid av ständiga utmaningar, säger kommunchef Henry Bengtsson.

Barn- och ungdomsförvaltningen är kommunens största förvaltning med cirka 15 000 barn och elever samt 2 600 anställda.

- Jag är jätteglad att jag har fått uppdraget och tar mig an det med stor ödmjukhet. Det känns extra motiverande att få leda en samhällsbärande förvaltning med så många kompetenta och professionella medarbetare, säger Pauline Broholm Lindberg. Jag vill verka för att alla våra skolor och förskolor utvecklas till lärande mötesplatser, där vår personal möter barn, elever och familjer med olika behov och bakgrund, där olikheter ses som en tillgång.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.