Meny

23 mar 2016

Pressmeddelande

Intea förvärvar fastigheter i Halmstad

Intea genomför sitt första förvärv genom köp av en större fastighetsportfölj från Fragerus med Högskolan i Halmstad som hyresgäst. Parterna ska arbeta tillsammans med att fortsätta utveckla området.

Intea Fastigheter AB har träffat avtal med Fragerus Väst AB om förvärv av tre fastigheter (Fanan 54, 57 och 60) i Halmstad som hyrs av Högskolan i Halmstad.

Den sammanlagda uthyrningsbara ytan i de förvärvade fastigheterna uppgår till ca 32 000 kvm. Parterna har i samband med affären överenskommit om att samarbeta kring den långsiktiga utvecklingen av området.

”Malcus fabriker startade på Larsfridsområdet 1947 och när den sista industriella verksamheten avvecklas under året skapas förutsättningar tillsammans med Intea att förverkliga visionen om ’Kunskapsstaden Halmstad’ inom högskoleområdet” säger Göran Christiansson, VD inom Fragerus-gruppen.

”Fragerus ser fram emot att tillsammans utveckla området och det är mycket tillfredställande att det nu kommer in en kapitalstark och långsiktig samarbetspartner.” ”Vi är mycket nöjda med att ha fått möjlighet att förvärva dessa högskolefastigheter med en dynamisk och framgångsrik hyresgäst som Högskolan i Halmstad utgör. Vi ser Halmstad som en mycket intressant investeringsort” säger Henrik Lindekrantz, Intea.

”Utbildningssektorn är ett av fokusområdena för Intea. Affären skapar dessutom unika möjligheter för oss att medverka i den fortsatta utvecklingen av området tillsammans med Fragerus” säger Christian Haglund, Intea.

Fastigheterna hyrs av Högskolan i Halmstad som disponerar en yta om 26 800 kvm. Byggnaderna är uppförda eller totalrenoverade 2002-2015. Fastigheterna ligger strategiskt centralt i högskolans etablering längs Laholmsvägen, i närhet till Halmstads stadskärna.

Newsec har varit säljarens rådgivare i affären. Parterna har valt att inte offentliggöra köpeskillingen.

Om Intea

Intea Fastigheter AB grundades hösten 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Målsättningen är att bygga upp en portfölj av högkvalitativa objekt som skall förvaltas och utvecklas i nära samarbete med hyresgästerna under längre tid. Initiala investerare är Svenska Handelsbanken Pensionsstiftelse, Volvo Pensionsstiftelse, Saab Pensionsstiftelse och Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti (öms).Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.