Meny

16 mar 2016

Företagsnyhet

Pilotprojektet Youngcubator avslutas

Youngcubator har bedrivits som ett pilotprojekt under ett års tid för att utveckla en metod eller koncept för att nå unga personer, 16-30 år i Halland, med intresse av entreprenörskap och företagande och för att med denna metod stötta tillkomsten av nya företag.

Syftet med Youngcubator har varit att fylla ett ”glapp” i den stödstruktur som finns för nyföretagare i det halländska systemet. Projektet har företrädelsevis pågått i Laholm och Halmstad.

Övriga organisationer som verkar inom stödstrukturen har med sina befintliga erbjudanden eller arbetssätt, vissa svårigheter att nå eller attrahera målgruppen unga blivande företagare i tillräcklig utsträckning. Pilotprojektet avslutas nu med ett seminarium den 30 mars på Strandhotellet i Mellbystrand.

Du är välkommen att delta på detta seminarium. Seminariet vänder sig till dig med intresse av ungdomar, entreprenörskap och nyföretagande och som vill ta del av projektets erfarenheter och möjligheter.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.