Meny

01 mar 2016

Pressmeddelande

Utserveringar kan få hålla öppet från påsk

Teknik- och fritidsnämnden i Halmstad har beslutat att förlänga säsongen för uteserveringarna.
Under de senaste åren har flera näringsidkare framfört önskemål om en förlängd uteserveringssäsong, framför allt har det gällt möjligheten att öppna redan till påskhelgen.

I år blir det sommar från påsk till nyår – ja, i alla fall om man tycker det är sommar att kunna sitta på en uteservering.

Tidigare gavs möjlighet att hålla öppet 15 april-15 oktober.

Förfrågningar har också kommit in som gäller upplåtelse även under vintersäsongen.
Förslaget nu innebär att uteserveringssäsongen sträcker sig från påskveckan 2016 till 15 januari 2017.

– Vi vill vara så tillmötesgående som vi bara kan gentemot näringsidkarna och samtidigt ligger en utökning av säsongen helt i linje med vårt mål att öka stadskärnans attraktionskraft, både för invånare och besökare, säger Lars Püss (M), ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

Teknik- och fritidsförvaltningen har även på förvaltningschef Anders Ramsbys uppdrag påbörjat ett arbete med att se över taxor och riktlinjer för markupplåtelser. Beslut fattas sannolikt i höst och gälla från januari 2017.
Näringsidkare som redan lämnat in ansökan för 2016 kommer ges möjlighet att komplettera sin ansökan.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.