Meny

23 feb 2016

Företagsnyhet

Jag vill träffa dig den 10 mars!

Framtidsmaskinen är ingen vanlig näringslivsdag. Här möts ungdomar och det etablerade näringslivet. Vi tar gemensamt tag i oron kring framtida kompetensförsörjning som är en nyckelfråga för många företag. Oavsett bransch. Det är den enskilt viktigaste frågan som företagare lyfter fram för att kunna växa.

Vi behöver bättre matchning på arbetsmarknaden

Och vi behöver bättre samverkan mellan skola och näringsliv. Vi måste möta varandra. Vi måste prata med varandra. Vi måste göra något. Och vi måste göra det i tid.

Ungdomarna behöver förebilder i näringslivet

Det påverkar deras lust till yrken och deras val av utbildning. Du behöver rätt kompetens till företaget. Genom att mötas kan ni alltså hjälpa varandra.

Därför bestämde vi oss för att det är dags. Vi tar tag i framtiden och gör något tillsammans. Dagen då Framtidsmaskinen landar i Halmstad Arena blir det verkstad, på riktigt. När vi går hem har vi konkreta förslag på hur vi kan ta nästa steg och hjälpas åt att lösa både näringslivets och ungdomarnas problem med utbildning, kompetens och yrkesval.

Din insats som förebild och mentor kan vara avgörande

Anmäl dig redan idag till Framtidsmaskinen i Halmstad Arena den 10 mars kl 11-15.

Vi ses väl där? /Karolina Davidsson, VD, Halmstads Näringslivs AB

Läs mer om dagen och programmet: framtidsmaskinenhalland.se

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.