Meny

23 feb 2016

Pressmeddelande

Entreprenörsregionen mötte trafikverket

När Halmstad och övriga tio kommuner i Entreprenörsregionen träffade Trafikverket och de fyra berörda regionerna tidigare i februari diskuterades viktiga infrastrukturfrågor.

Bra kommunikationer över gränserna är en förutsättning för att kommunerna i sydvästra Sverige ska kunna utvecklas och locka till sig kompetens, inflyttare och entreprenörer. Under mötet med Trafikverket Region syd, Trafikverket Region väst samt de fyra berörda regionerna redovisade Entreprenörsregionen de behov av åtgärder som man anser viktigast att genomföra.

Sju stråk är särskilt betydelsefulla. Tre järnvägsförbindelser, Kust till Kust, Halmstad–Nässjö–Jönköping och Markarydsbanan samt fyra länsvägar. Riksväg 27 Borås–Växjö, Riksväg 26 Gislaved–Smålandsstenar, Riksväg 25 Halmstad–länsgränsen och väg Ljungby–Älmhult. Dessutom vill man bygga ut resecentrum i Halmstad eftersom det är viktigt för utvecklingen av kollektivtrafiken i området.

Viktigt för Entreprenörsregionen att vara delaktiga

Under mötet redovisade Trafikverket och Regionerna processen med framtagningen av transportinfrastrukturplaner och kommenterade Entreprenörsregionens önskemål. Entreprenörsregionen framförde vid mötet att man nu vill vara remissinstans i arbetet med framtagning av såväl den nationella som de regionala transportinfrastrukturplanerna.

– Eftersom Entreprenörsregionen består av elva kommuner i fyra län så ger det oss möjlighet att möta de statliga myndigheterna även i andra regioner än de vi vanligtvis träffar. Det är en styrka. Det är väldigt viktigt att Entreprenörsregionen får möjlighet att föra fram sina synpunkter även i det fortsatta arbetet, säger Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande i Halmstad.


Entreprenörsregionen

Entreprenörsregionen är ett nätverk med elva kommuner i sydvästra Sverige: Gislaved, Gnosjö, Halmstad, Hylte, Laholm, Ljungby, Markaryd, Tranemo, Vaggeryd, Värnamo och Älmhult. Samarbetet präglas av stark entreprenörsanda och är inriktat på utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte. Under 2015–2018 fokuserar Entreprenörsregionen sitt arbete på arbetsmarknad och näringsliv, infrastruktur och transporter samt kommunikation.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.