Meny

19 feb 2016

Företagsnyhet

Planerat nybygge vid Lilla torg

Samråd ska inledas för att ta fram en detaljplan för Lilla torg med handel, kontor och bostäder. Det är ett första steg mot att göra platsen bilfri.

Samhällbyggnadsutskottet beslutade vid mötet den 16 februari 2016 att inleda ett samråd om en detaljplan som syftar till att pröva tomten Karl XI 7, vid Lilla torg, för centrumverksamhet (handel), kontor och bostäder.

Planförslaget innebär att en u-formad byggnad med en grön upphöjd gård i två etager kan komma att byggas på tomten som idag är en parkeringsplats. Den nuvarande parkeringsplatsen på både Karl XI7 och Lilla torg kommer  att ersättas av det planerade parkeringshuset på den intilliggande tomten Svartmunken 1.

När den nya byggnaden på Karl XI 7 och parkeringshuset på Svartmunken står klara blir Lilla torg ett bilfritt torg. Detta är ett led i att minska biltrafiken och tunga transporter i Halmstads centrala delar och göra stadskärnan till en naturlig mötesplats.

- Detta blir den sista pusselbiten för att rama in Lilla Torg med byggnader runt hela torget. Vi har nu fått fram ett fint förslag som kan göra torget till en bilfri mötesplats mitt i staden, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).


Länkar och relaterat material

Halmstads kommuns webbplats

Artikel i Hallandsposten om planerna för Lilla torg.

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.