Meny

18 feb 2016

Pressmeddelande

Eimskip etablerar terminal i Halmstad

Eimskip utökar sin verksamhet och öppnar en ny godsterminal i anslutning till Halmstad hamn.
Eimskip har sedan juli 2014 haft veckoanlöp till Hallands Hamnar Halmstad med egna fartyg.

Nu utökar Eimskip sin svenska verksamhet och öppnar en godsterminal i Halmstad. Containertransporter i Halmstad har ökat markant på senare tid liksom transportmarknaden generellt. Halmstad anses vara en av de tio bästa platserna i Sverige för godstransporter och mer än 65 000 containrar passerar genom hamnen i Halmstad varje år.

Eimskipterminalen i Halmstad har en total yta av 11 000 kvadratmeter varav 2 500 kvadratmeter är terminalbyggnad och tullager. Med denna nya godsterminal strategiskt placerad i direkt anslutning till hamnområdet kommer Eimskip driva en av de större terminalerna för denna typ av godshantering.
Eimskip kommer att förutom lasta och lossa egna containrar även kunna erbjuda denna service till andra aktörer och varuägare.

Eimskipterminalen hanterar såväl hellaster som styckegodsförsändelser i samlastningscontainrar. Terminalens stora yta ger också möjligheter att hantera projekt- och speciallaster.
Eimskip erbjuder sedan tidigare även terminalverksamhet i Helsingborg och kommer genom öppnandet av terminalen i Halmstad få markant utökad kapacitet. Utöver omlastning erbjuder Eimskip lagringsmöjligheter i både Halmstad och Helsingborg.

Eimskipterminalen i Halmstad kommer till en början att bestå av nio medarbetare.

– Placeringen av vår nya terminal vid Hallands Hamnar Halmstad är perfekt för oss som dagligen hanterar gods som ska transporteras till eller från Sverige, säger Thorsteinn Bjarnason, vd i Eimskip Logistics AB. Den ger oss också möjligheter att utöka vårt servicekoncept för containrar gällande reparationer, inspektioner, PTI och liknande. Eimskipterminalen i Halmstad blir navet i vår hantering av sjöfraktsändningar och den kommer att stärka vår svenska verksamhet samt vara en del av Eimskips expansion i Skandinavien och Norra Atlanten.


Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.