Meny

17 feb 2016

Pressmeddelande

Tullkammarkajen tar form

Tullkammarkajen ska vara en hållbar stadsdel med en variation av bostäder och service. Stadsdelen ska vara vänd mot Nissan med kajpromenad längs vattnet, offentliga rum och gröna platser som blir mötesplatser för alla.

Tullkammarkajen tar form - var ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 16 februari 2016

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under dagens möte att påbörja planarbetet med den nya stadsdelen Tullkammarkajen. Utskottet godkände samtidigt det styrdokument som ska ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet. Styrdokumentets syfte är att i ett tidigt skede av planarbetet utgöra en tydlig vägledning för hur området ska utvecklas.

Dokumentet slår bland annat fast att Tullkammarkajen ska vara en hållbar stadsdel med en variation av bostäder och service. Stadsdelen ska vara vänd mot Nissan med kajpromenad längs vattnet, offentliga rum och gröna platser som blir mötesplatser för alla.

– Med tanke på diskussionen som varit om Tullkammarkajen blir det nu väldigt tydligt att den röda tråden i projektet är ekologiskt och social hållbarhet och då ingår givetvis att hantera kraftiga skyfall i kombination med stigande vatten, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Under våren 2015 har flera dialoger och workshoppar om områdets utveckling genomförts. Invånare, fastighetsägare, verksamhetsutövare, politiker, kulturutövare och andra intressenter fick föra fram sina idéer om hur Tullkammarkajen kan utvecklas till en levande stadsdel. Resultaten av dialoger och workshoppar har mynnat ut i det framtagna styrdokumentet.

I kommunens Framtidsplan 2030 är Tullkammarkajen utpekat som ett utbyggnadsområde för blandad bebyggelse med företrädelsevis bostäder. Området kommer att ha plats för cirka 600 nya bostäder. Detaljplanen för den nya stadsdelen beräknas vara färdig senast i slutet på 2017.

– Tullkammarkajen blir ett nytt centrumnära bostadsområde med inriktning på hållbarhet. Hållbarhet innebär att hela området stormsäkras, att man klarar höjda vattennivåer. Det räcker inte att byggnaderna läggs med en lägsta golvhöjd, hela området måste klara höjda vattennivåer i Nissan och havet, säger samhällsbyggnadsutskottet 2:e vice ordförande, Bertil Andersson (S).

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.


Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.