Meny

03 feb 2016

Pressmeddelande

Drömmen om att starta eget blir snabbt verklighet

Två av tre som funderar på att starta företag gör verklighet av sina idéer på mindre än ett år. För en av fyra nya företagare tar det mellan ett och två år att gå från tanke till handling. Det visar en färsk kartläggning från ekonomiföretaget Visma.

– Det finns många idérika och driftiga entreprenörer i Sverige. Det är glädjande att så många förverkligar sin dröm inom ett år från det att tanken först dykt upp, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.
Små och medelstora företag är Sveriges största samlade arbetsgivare. Mer än 99 procent av Sveriges företag har färre än 49 anställda.

30 till 49 vanligaste åldern att starta företag

Undersökningen visar att över hälften av dem som väljer att starta företag är mellan 30 och 49 år. Två tredjedelar har varit anställda en gång i tiden. På frågan om de fortfarande var anställda när de startade sitt företag svarade över hälften nej. 41 procent av de tillfrågade fortsatte dock att arbeta kvar på hel- eller deltid när företaget väl var startat.

Bland de 10 procent som inte varit anställda tidigare, utbildat sig, varit föräldralediga eller arbetslösa hade majoriteten redan en bakgrund som egen företagare.

– Fyra av fem jobb skapas i Sveriges små och medelstora företag och ett aktivt nyföretagande är en viktig motor i samhällsekonomin. Därför måste vi arbeta tillsammans för att underlätta för landets entreprenörer att driva företag och skapa sysselsättning, säger Boo Gunnarson.

Företagandet ökar i nästan hela landet

Under 2015 startade 64 625 nya företag i Sverige. Det är en ökning med 3,6 procent jämfört med året innan. 2015 blev därmed det tredje starkaste nyföretagaråret på 2000-talet.

Sett till hela förra året hade Västernorrland den största ökningen med ett plus på nästan 16 procent. Nyregistreringarna minskade i endast fem län under helåret. Bland dessa hade Gotland det största tappet med minus 4,6 procent.

Om undersökningen

Undersökningen om företagarnas arbetsvanor genomfördes via e-post till cirka 14 900 företag mellan 4 november och den 16 november 2015. 1 053 företagare svarade på frågorna. Den geografiska spridningen av de svarande motsvarar ett statistiskt urval.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.