Meny

28 okt 2015

Företagsnyhet

Simlångsdalens industriområde blir större

Kommunstyrelsen har nyligen godkänt en detaljplan som innebär att Simlångsdalens industriområde kommer att utvidgas med cirka 7 hektar.

Syftet med utbyggnaden är att möta behovet från de verksamheter som finns i området. Planområdet är beläget väster om Simlångsdalen, norr om Simlångsdalens industriområde. Utvidgningen kommer att genomföras så fort detaljplanen vunnit laga kraft.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.