Meny

27 apr 2015

Företagsnyhet

Halmstads Näringslivs AB blir delägare i IUC

IUC (industriellt utvecklingscentrum), som samägs av små och medelstora företag, kommuner, fackföreningar och regioner, har som syfte att utveckla näringslivet och skapa tillväxt och arbetstillfällen genom samverkan mellan företag och offentliga organisationer.

Den 21 april godkände kommunfullmäktige Halmstads Näringlivs AB s önskan om att bli delägare i IUC Halland AB.

Halmstads kommun kommer genom Halmstads Näringslivs AB, gå in som delägare i IUC genom att köpa en aktiepost á 20 000 kronor. IUC Halland AB är beroende av ett tillräckligt stort intresse från industrin – tillräckligt många företag måste likt Halmstads kommun välja att köpa en aktiepost om 20 000 kronor.

IUC (industriellt utvecklingscentrum), som samägs av små och medelstora företag, kommuner, fackföreningar och regioner, har som syfte att utveckla näringslivet och skapa tillväxt och arbetstillfällen genom samverkan mellan företag och offentliga organisationer.

Länkar och relaterat material

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.