Meny

06 mar 2015

Företagsnyhet

Nya infarten till Halmstad byggs 2016

Under flera år har projektet kring södra infarten pågått

Saxat från Hallandsposten den 4 mars 2015
 
Det blir en ny trafikplats med in- och utfarter till E6 i höjd med Villmanstrands industriområde. Södra infarten är även arbetsnamnet på den väg som ska gå från Villmanstrand till Stålverksgatan och hamnen vid Nissankajen.

Vägen kommer att avlasta Laholmsvägen från tung trafik, samt även personbilar.
 
Detaljplanen är i två etapper. Nästa år kan den första etappen starta och i den ingår vägbygget från Villmanstrand till Montörsgatan. I nästa etapp, som bedöms kunna komma igång 2017 fortsätter bygget av södra infarten ner till Stålverksgatan.
 
 


Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.