Meny

23 jan 2015

Företagsreportage

Så kan Halmstads city utvecklas

20 januari 2015 möttes närmare 70 personer i Halmstad för att delta i ett tredje stråkutvecklingsmöte. På plats fanns så väl politiker som företagare och fastighetsägare.

Stråkutveckling handlar om hur stadskärnan ska planeras och utvecklas på bästa sätt. Detta tredje möte om stråkutvecklingen i Halmstad inleddes med en sammanfattning av tidigare möten. Tomas Kruth från Fastighetsägarna gick igenom själva uppdraget och sammanfattade hur de olika aktörernas vision om hur framtidens Halmstad city kan se ut.

Cityhandeln har konkurrens på många håll och behöver stärkas. För att lyckas med det krävs samarbete mellan fastighets- och butiksägarna. Med hjälp av en enkel utvecklingskarta presenterades områden i city med olika potential där bland annat Hamngatan identifierats som ett attraktivt restaurangstråk

Viktigt med goda grannar

Tomas Kruth pratade om korta stråk och fler funktioner i varje stadsdel. För att lyckas med projektet krävs mycket samverkan. Tomas betonade vikten av "goda grannar" - att kluster med liknande utbud och verksamheter kan få draghjälp av varandra.

Utifrån utvecklingskartan och tidigare möten har Fastighetsägarna sedan tagit fram tre olika visionsbilder för Halmstad city. De olika illustrationerna gällde centrum, Hamngatan och Stora torg, och presenterades av Per Arbin från Fastighetsägarna.

Nästa steg i processen är att bilda och sammankalla arbetsgrupper som inom en snar framtid går vidare med stråkutvecklingen och påbörjar olika åtgärder.

Bakom stråkutvecklingsprojektet står Halmstad Handel, Halmstads Fastighets AB, Halmstads Näringslivs AB, Halmstads Handelsförening, Halmstads City och Fastighetsägarna Halmstad.

Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.