Meny

15 dec 2014

Företagsreportage

Lindhe Xtend och Almi - ett "framgångsfall"

2010 var Christoffer Lindhe ute på skogspromenad med flickvännen. Som protesanvändare upplevde Christoffer promenaden som vinglig. Det resulterade i ett fall och en fråga: ”Varför är det så dålig balans på protesben?” Det skulle visa sig vara startskottet för en spännande framtid och en produkt – Xtend Foot - som kom att utmana den existerande protesmarknaden.

Tre år senare, 2013, registrerade han företaget Lindhe Xtend, och i våras vann Lindhe Xtend Almis Pitch Event. Företaget har gått från en till två heltidsanställda och under 2015 finns det planer på att rekrytera ytterligare två medarbetare. Vi har träffat Christoffer för att få veta mer om företaget, hur resan sett ut och för att få goda råd från en ung, framgångsrik entreprenör.

Almi har varit med hela resan

Christoffer påbörjade produktutvecklingen till Xtend Foot redan på högskolan när han studerade till utvecklingsingenjör i Halmstad. När produkten fortfarande befann sig på idéstadiet fanns Almi Halland med och gav stöd. Almi Invest var senare även en avgörande part vid flera större kapitalanskaffningar

Finansiering är A och O

Christoffer beskriver kapital som en avgörande faktor: För att över huvudtaget kunna starta företaget behövdes kapital. Det behövdes för produktutvecklingen, CE-märkningen, patentansökan och för att bygga upp företaget.

Som nygrundat företag var bidrag och lån alternativen. Han sökte även pengar hos olika stiftelser och fonder. Pengarna var avgörande, likaså stödet från Science Park Halmstad och Almi Invest. Det var år 2012 som han sökte till Science Park Halmstads Tillväxtprogram, och kom in. ”Utan Almi hade nog inte bolaget funnits idag, och stödet från Science Park har också varit oerhört viktigt”. Som en del i Tillväxtprogrammet får man automatiskt en mentor eller en coach, något som varit till stor hjälp för Christoffer. ”Anders Rosengren specade upp vad som var viktigt och vad som behövde göras och hjälpte till att bygga upp bolaget”

En aggressiv plan och världen som mål

Kapitaljakten är ständig. Först för uppstart och etablering och nu för expansion. Christoffer tror på produkten och beskriver den som både världsunik och den bästa på marknaden. Den har lanserats i både Sverige och Norge men det är inte nog. Han vill hålla en aggressiv lanseringsplan och målet är att nå ut i övriga Europa och senare även USA. Med på vägen i exportplanerna finner vi Business Sweden som erbjuder analysverktyget Steps to Export. Christoffer påpekar att det är viktigt att be om hjälp och låta rätt kompetens arbeta inom rätt område ”man måste ta hjälp, det går inte att göra allt själv. Man ska göra det man själv är bäst på och sedan ta hjälp av experter på andra områden”.

Christoffers råd i tre punkter:
♦ Arbeta intensivt för att få ihop så mycket kapital som möjligt – ett arbete som inte tar slut.
♦ Var inte rädd för att ta hjälp. Fokusera på ditt expertområde och låt andra experter fokusera på sitt.
♦ Se till att synas!


Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.