Meny

24 nov 2014

Företagsreportage

Hållbart ledarskap och produktion 2014

19 november samlades politiker och näringsliv på Varbergs stadshotell för att blicka framåt. Dagen arrangerades i samverkan mellan Länsstyrelsen i Halland, Energi- och Miljöcentrum och ÅF Industry. Tema var Hållbart ledarskap och produktion.


Ett samhällsekonomiskt perspektiv

Först ut var Landshövding Lena Sommerstad. Hon talade om länsstyrelsen arbete med hållbar utveckling. Klimatförändringar har redan börjat synas i Halland. Det är viktigt att arbeta proaktivt med klimatanpassning för bland annat stigande havsnivåer och värmeböljor.

Lena var först att nämna dagens återkommande begrepp: samverkan. I en lyckad hållbar utveckling ingår tre faktorer: kunskap, engagemang och samverkan. Det är viktigt att kunskap sprids och att alla får ta del av den. Samtidigt som det är viktigt att kommuner och näringsliv engagerar sig - att det finns en bra samverkan mellan det privata och det offentliga.

Att skapa värde

Nyamko Sabuni, hållbarhetschef på ÅF Industry, följde upp med en föreläsning om värdeskapande. Hon berättade om hur ÅF arbetar med hållsbarhetsfrågor.  Nyamko talade om tre olika dimensioner: ekonomisk, ekologisk och social dimension. När de tre möts bidrar man till hållbar utveckling.

Hon beskrev hur man kopplar hållbarhet till sitt uppdrag eller sin verksamhet och vikten av värdeskapande. Nyamko menar att för att uppnå hållbar utveckling räcker det inte med att skapa värde för den egna verksamheten och för kunden - samhället måste inkluderas. Även Nyamko pratade om samverkan och vikten av att se kundens hållbarhetsmål. Och att kommunicera möjligheten att hjälpa kunden nå målen

Tvågradersmålet och politiska dilemma

Näst på tur var Svein Tveitdal, ledare av Klima2020. Han arbetar med klimatrådgivning och kommunikation med fokus på att föra samman klimatforskning och politik. Svein talade om tvågradermålet och politiken som behövs för att begränsa uppvärmningen av planeten. Han menar att vi trots dystra prognoser, fortfarande kan lösa klimatkrisen. För att lyckas måste vi, och politiker, förstå omfånget av de åtgärder som behövs. Likt föregående talare nämner även Svein vikten av samverkan mellan det privata och det offentliga. Det är näringslivet som påverkar politikerna och vi behöver ledare inom både privat och offentlig sektor med ”gröna hjärtan”.

En svår utmaning

Efter Sveins anförande fick vi möta Patrick Samuelsson som är forskare vid SMHI. Här blev planetens prognos något dystrare. Han talade om framtidens klimat. Om hur våra val inom en nära framtid kommer kunna påverka oss.

Patrick greppade åter behovet av samverkan och vikten av att tänka globalt när vi talar om klimatet. Sverige drabbas ännu inte alltför mycket av klimatförändringarna. Men som ett import och exportberoende land påverkas vi indirekt av hur andra länder påverkas av klimatet. Utan drastiska förändringar inom några år kan det bli svårt att nå tvågradersmålet.

Effektivisering av produktion

Dagens siste talare var Hans Reich som arbetar på Chalmers inom programmet Produktionslyftet. Hans berättade om hur vi kan behålla produktion i Sverige istället för att placera den utomlands. Han pratade varmt om Lean Production, en japansk filosofi som handlar om effektivisering.

Hans ställde småskalighet mot storskalighet. Och beskrev stora lager som slöseri med resurser. Han menar att en effektiv verksamhet utgår enbart från behov. Använd exakt vad som behövs, på exakt rätt sätt, vid exakt rätt tidpunkt och på exakt rätt plats. På så vis leder effektiviseringen till att onödigt slöseri med resurser försvinner. Hans talade också om vikten av samverkan och balans mellan samhälle, kunder och medarbetare.

Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.