Meny

10 nov 2014

Företagsreportage

Rapport från dagens presskonferens gällande nytt samarbete mellan Halmstad Hamn och Varbergs Hamn

Den 14 september 2011 pågick två presskonferenser parallellt. Den ena i Varberg och den andra på huvudkontoret i Halmstad Hamn AB. 

Intresset från media var stort. Vid dagens presskonferens fanns både TV4 Halland, SVT Hallandsnytt, Hallandsposten, Hallands Nyheter, Laholms tidning och P4 Halland representerade. På plats för att svara på frågor fanns från Halmstad Hamns styrelse ordföranden Carl-Johan Berthilsson (M)  och vice ordf Solweig Hagselius (S), kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M), kommunrådet Anders Rosén (S), kommunchef Fredrik Geijer samt Björn Nilsson, VD för Halmstad Hamn AB.

Viktigt för hamnarna, Halland och näringslivet

Det finns tre hamnar i Halland. Och ingen är speciellt stor. Samarbetet mellan Halmstad och Varberg skapar nya möjligheter!
 
När Björn Nilsson tillträdde som VD för Halmstad Hamn AB för snart ett år sedan ville han undersöka samverkansmöjligheterna. Med utsikten att samarbeta och slå ihop Varbergs och Halmstads hamnar ökar konkurrenskraften rejält. Ett gemensamt hamnbolag skulle innebära att man som aktör på marknaden blir en av de tio största i Sverige. Det ger Halland nya möjligheter att konkurrera med övriga regioner nationellt.
 
Tanken är att anläggningarna ska ägas av respektive kommun, men att ett gemensamt hamnbolag ska ansvara för driften. Genom att utnyttja gemensamma resurser ökar lönsamheten. Det stärker hela den regionala utvecklingen och ökar attraktionskraften för befintliga och potentiella kunder.
 
Carl Fredrik Graf redogjorde i stora drag för tidsplanen. Under hösten genomförs en utredning som sedan behandlas politiskt i Kommunstyrelsen. Visar utredningen på positiva möjligheter kommer förmodligen beslut om samarbetsavtal redan våren 2012. Och hela förändringen ska i så fall genomföras under 2013. Att göra infrastrukturella satsningar gemensamt ligger helt rätt i regiontänket. När vi möter kunderna kan vi erbjuda vitala alternativ och godsflödet kan optimeras menar Carl Fredrik Graf. Vår hamn är inte bara en lokal resurs, det är en resurs för hela regionen.
 
Fredrik Geijer betonade även betydelsen av att få en bättre överblick över kommande långsiktiga investeringar inom infrastruktur genom att samverka över kommungränserna. Vi har en positiv näringslivsutveckling i regionen. Halland är en av de starkaste tillväxtregionerna i Sverige men hamnarnas volymer överensstämmer inte med den bilden. Hamnen måste vara en tillgång i en tillväxtregion. Vi har redan sett en ökning i Halmstad Hamn och det kan bli ännu bättre.
 
Halmstad Hamn är en logistiskt viktig punkti norra Europa. Det bor ca 11 miljoner människor mellan Oslo och Hamburg och vi ska vara medvetna om att 95 procent av all import och export sker sjövägen. En hamn är inget självändamål, den finns till för näringslivet och skapar nya förutsättningar att göra nya affärer.  Att undersöka möjligheterna till en sammanslagning av hamnarna i Halmstad och Varberg görs även för att säkra jobben i regionen.
 
Carl-Johan Berthilsson framhöll att det är viktigt att hamnen fungerar som en tillväxtmotor i det lokala och regionala näringslivet. Det skapar nya möjligheter till tillväxt genom att man effektivt använder hamnens förutsättningar för ett produktivt näringsliv.
 
Solweig Hagselius menar att med de här intentionerna till samverkan mellan hamnarna gagnar hela regionens utveckling. Vi blir mer sårbara utan samarbete. Genom att kunna erbjuda ett bredare koncept kan vi öka volymerna och ge bra service till näringslivet.
 
Anders Rosén tycker att det är viktigt att betona frågan om varför vi utökar samarbetet och visar på fördelarna med en sammanslagning av hamnarna. Det handlar inte i första hand om rationaliseringar utan det är en offensiv satsning för att möta ökad konkurrens. Halmstad och Halland har potential att växa.

Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.