Meny

10 nov 2014

Företagsreportage

Det lönar sig att tänka i nya spår

Pelle Nilsson, VD och ägare till GN Transport i Halmstad, hade i några år funderat kring hur man skulle kunna förena miljömedvetenhet med kostnadseffektivitet och samtidigt öka kundnyttan.

Många av de varor som konsumeras i Sverige produceras långt borta. Antalet vägtransporter ökar, liksom bilköer och därmed även luft- och markföroreningar

Lösningen var att tänka i helt nya spår. Järnvägsspår! Genom att kombinera landsvägstransporter med järnväg minskas miljöpåverkan. Pelle Nilsson kontaktade Emil Vranjancu på Halmstad Hamn AB för att utveckla sin idé och det gav resultat.
 
Sedan den 1 mars 2011 rullar dagliga järnvägspendlar till Västerås/Mälardalen där GN Transport har många av sina kunder. Samma dag blev det också klart med ett flerårigt avtal med Carlsberg Sverige.
 
- Vi är mycket nöjda med det här kombikonceptet. Och med det arbete och engagemang som Halmstad Hamn lagt ner för att bidra till att förverkliga järnvägspendeln säger Pelle Nilsson. Det här är en lyckad satsning som slagit väl ut. Och jag tror att våra klimatsmarta lösningar kan ge ringar på vattnet.
  
Emil Vranjancu, marknadschef på Halmstad Hamn AB betonar hur viktigt det är att vara ödmjuk och lyhörd för kundernas behov.
 
-Vi har skapat en fokusgrupp, Knutpunkt Halmstad, med 17 regionala företag. Syftet är att gemensamt utveckla hamnens verksamhet och service utifrån ett kundperspektiv. Samarbetet med GN Transport och starten av järnvägspendeln till Västerås/Mälardalen är ett lysande exempel på hur det kan gå till. Järnvägspendlarna är verkligen ett lyft!
 
Pelle Nilssons vilja och ambition att utveckla sitt företag prisades nyligen då han tilldelades Stora Logistik & Transportpriset 2011 i kategorin Årets Entreprenör med motiveringen:
 
 "För att målmedvetet ha byggt upp och utvecklat sitt bolag, GN Transport, till en av de ledande aktörerna när det gäller lastbilstransporter mellan Skandinavien och Frankrike/Benelux. På senare tid har bolaget utvecklat sin inrikestrafik i Sverige samt intermodala transporter såväl nationellt som internationellt. Vinnaren har en vilja och ambition utöver det vanliga".

Stora Logistik & Transportpriset anordnas av den ledande branschtidningen Transport & Logistik i syfte att lyfta fram goda exempel och föredömen inom logistik- och godstransportsektorn.  
 
Vi på Halmstad Hamn AB gratulerar Pelle Nilsson på GN Transport till ett välförtjänt pris! Att vinnaren har en ambition utöver det vanliga kan vi verkligen skriva under på.
 
Om GN Transport
GN Transport är ett transportföretag som sedan 1986 varit helt inriktad på den franska marknaden med transport av styckegods. Företaget har genom åren haft stark tillväxt, inte minst nationellt.

Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.