Meny

14 feb 2013

Guldmorgonreportage

Innovationer och lagarbete lyfter näringslivet

Hur kan det regionala näringslivet stärkas? Genom att samarbeta och låta innovationerna flöda. Detta kan bli en tillväxtmotor tillsammans med en utvecklad logistik i länet. Det framkom på årets första Guldmorgon som arrangerades på Nordifa.


Hur kan det regionala näringslivet stärkas? Genom att samarbeta och låta innovationerna flöda. Detta kan bli en tillväxtmotor tillsammans med en utvecklad logistik i länet. Det framkom på årets första Guldmorgon som arrangerades på Nordifa.
På den hjärtligaste dagen, Alla hjärtans dag, arrangerade Halmstads Näringslivs AB årets första Guldmorgon. Det passar extra bra att denna dag valdes eftersom Halmstad är begåvad med tre hjärtan. Det var cirka 130 intresserade som trotsade den bitande kylan och samlades kvart i sju på Nordifa i Halmstad. Morgonen genomsyrades också av hjärtlighet i temat samarbete och hur det kan bidra till att utveckla näringslivet.

Lotsar för tillstånd

Ett sätt för Halmstad kommun att underlätta för företagare är införandet av Tillståndslotsen. Tanken är att det bara ska finnas en kontaktperson för den företagare som behöver få ett tillstånd. Torsten Rosenqvist, chef för denna samordningsinsats, berättade att man skapat ett team av handläggare i kommunen. Teamet ska förutom att hjälpa företagare också öka utbytet näringslivet i nätverk. Allt för att ge snabb service. Karolina Davidsson, vd för Halmstads Näringslivsbolag, påminde om ”Big 5”. Det är insatser som sjösattes i slutet av förra året och som ska öka stödet till kommunens företagare. Tillståndslotsen är en av dessa fem insatser.

Logistikfördelar i hamnsamarbete

Men samarbetet ska inte bara öka inom kommunen. Det sker också inom länet. Ett exempel är bildandet av HallandsHamnar. Dess vd Björn Alvengrip berättade om sammangåendet av Halmstads hamn och Varbergs hamn. Man vill på detta sätt förbättra logistiken och på så sätt skapa en tillväxtmotor för regionen. Det spås öka attraktionskraften för företag som vill söka sig till Halland och bidra till att stärka logistikföretagen i länet. Sammanslagningen ger ett brett utbud med Varbergs inriktning på virkeshantering och Halmstads fokus på recycling. Man vill också arbeta i ett gränslöst perspektiv och inte enbart fokusera på Sverige. Läs mer på www.hallandshamnar.se.

Bli bäst på logistik

Hur kan logistiken i länet bli den bästa i landet? Mike Danilovic, som är professor i industriell organisation på högskolan gav ett kort och koncist svar: samverka. Med en väl utvecklad samverkan mellan företags olika interna funktioner och avdelningar men också mellan företag kan innovationer uppstå. Det sker i utbytet mellan människor i verksamheten och inte i en isolerad del, till exempel på ledningsnivå i ett konferensrum.

Samverkan kan utökas tack vare transporter över land, vatten och i luften. Då växer helt nya förutsättningar fram och kunden kan erbjudas helt nya och unika lösningar. Detta förbättrar jordmånen för innovationer. Ett område där nytänkandet kan få fart är kluster. Exempel är Innovativ logistik och inom andra områden byggs kluster kring materiallösningar och elektronik. Mike poängterade hur viktigt kraften i organisationen är och betydelsen av att dra nytta av den idérikedom som finns.

Textila utmaningar

Ett exempel på innovationskraft är dagens värd, Nordifa. Robert Bornefalk, vd, berättade om hur man tar fram textila lösningar för industrin. Företaget startade 1974 och blev bland annat känt för sportgolv. Det är numera en mindre del av verksamheten. Nu är man mer fokuserad på avancerad industritextil och filter. Robert ger flera exempel. Han håller fram en formpressad stol i textilt material. Dess funktion är inte bara en möbel utan är även en absorbent av ljud och passar i miljöer med höga ljudnivåer. Liknande material kan också dämpa ljud i fordonshytter.

Nordifa har ett samarbete med andra företag i Halmstad. Robert berättar om en gummimatta till bilar som har en integrerad del av textil, tillverkad av Nordifa. En produkt framtagen av halmstadentreprenörer. Företaget växer och det känns positivt att Robert talar om rekrytering mitt i lågkonjunkturen. För tillfället söker man försäljningsingenjörer.

Deltagarna på Guldmorgonen fick inte bara höra om produkterna, de fick också en guidad tur för att se tillverkningen på nära håll.

Karolina berättade om Tillväxtdagen den 15 mars och det smörgåsbord av föreläsare som besökarna bjuds på. Tillsammans med den tillhörande mässan och Ung Företagsamhets egen mässa blir dagen förmodligen lika energirik som förra året. En chans att få nya kontakter som breddar samverkan där fler innovationer växer fram.

Dag: Torsdag den 14 februari 2013
Tid: kl 06.45 - 08.30
Plats: Nordifa AB, Kristinebergsvägen 19, Hitta dit

Tema: Samverkan och logistikfördelar skapar etableringar i Halmstad

Logistik är en framgångsfaktor. Närheten till kontinenten och storstäder, infrastrukturen med Europavägen, hamnen, järnvägen, flyget och bredband är starka skäl vid val av Halmstad som etableringsort. Det skapar jobb och utveckling i hela kommunen. Högskolan i Halmstad är en engagerad partner i logistikutveckling. Här finns kompetens och forskning.
Etableringsarbete bygger på lagarbete. Den här morgonen möter ni några av lagspelarna som tar oss från punkt A till punkt B. Det hela avslutas med mingel, för i nätverkandets logistik kan det uppstå nya idéer och nya affärer. Varmt välkomna!
 
Kl 06.45:  Vi börjar med frukost - Passa på att mingla och skapa nya kontakter! Sätt dig gärna bredvid någon du inte har pratat med förut.


-----------------------------------------------------------------------


PROGRAM:

Kl 07:10 Välkommen. Inledning
    Karolina Davidsson, VD, Halmstads Näringslivs AB.
    Myndighetssamordning via Tillståndslots
    Torsten Rosenqvist, chef, myndighetssamordning - Tillståndslotsen.
    HallandsHamnar stärker konkurrenskraften
    Björn Alvengrip, VD, HallandsHamnar och ordförande för TransportGruppen

Innovativ logistik handlar om samverkan. Det ska vi bli bäst på i Halland.
 Mike Danilovic, professor i industriell organisation, Högskolan i Halmstad.
     
    Ett dynamiskt och innovativt familjeföretag med kundfokus
    Robert Bornefalk, VD, Nordifa AB - vinnare av Halmstad Global Award 2012.
    Summering. Tid för mingel och frågor. Vi avslutar ca kl 08:30
    Avslutningsvis sker en guidad tur i anläggningen för dem som önskar

Anmäl dig senast fredagen den 12 februari. Begränsat antal platser. Till anmälan
Anmäl ev. specialkost till leili.lindwe@halmstad.se.
 
Ta med visitkort! Vi lottar som vanligt ut fina priser.
 
Välkommen till ett gyllene tillfälle att avnjuta en tidig och god frukost med
intressanta och stimulerande föredrag och träffa trevliga människor!

Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.