Meny

30 jan 2013

Företagsreportage

Nya möjligheter för de anställda på Pilkington

Ugnen har kallnat på Pilkington i Halmstad. Samtidigt sker det en febril
aktivitet för att hjälpa de anställda till nya jobb eller till utbildning. Med riktade insatser från olika aktörer från kommunen och arbetsförmedlingen vill man att steget till nästa jobb ska bli så kort som möjligt.

Drygt två månader har gått sedan beskedet om Pilkingtons nedläggning. Sedan dess har planglasproduktionen upphört, tennbadet töms och ugnen kallnar. De kommande uppsägningarna börjar bli mycket påtagliga för de anställda.
 
– Personalens känslor har pendlad mellan chock, förnekelse och acceptans, speciellt nu när allt blir så konkret. Beteendevetare och företagshälsovård finns på plats för att stödja personalen. Våra chefer befinner sig ju också i en omställningsfas, samtidigt som de skall fungera som ledare för sina medarbetare. Ledningsgruppen försöker synas mer ute i verksamheten, prata mindre om produktion och mer om omställning, säger vd Alexander Johansson.
 
Fackliga förhandlingar har inletts på både tjänstemannasidan och kollektivsidan. Tjänstemannasidan sitter i turordningsförhandlingar, eftersom man kommer att ha kvar ett 25-tal anställda i en marknadsavdelning och vissa stödfunktioner.
 
Varseltiden för ett företag i Pilkington Floatglas storlek är 6 mån och uppsägningstiderna varierar från 2 månader upp till ett år, men arbetsbefrielsen sker efter hand för de berörda cirka 230 personerna på företaget. Ett tiotal personer har redan fått ny anställning och företag från varierande branscher har velat rekrytera. Många har hög kompetens och har varit anställda under många år. Företaget har skjutit till extra medel och resurser till utbildning, i tillägg till de riktade och kompletterande insatser som görs tillsammans med omställningsföretag.
 
Arbetsförmedlingen har funnits på plats vid ett flertal tillfällen och kommer kontinuerligt att fortsätta finnas på anläggningen till de anställdas förfogande. Nu skall arbetet påbörjas med att matcha personalen med tänkbara nya arbetsplatser.
 
– I första hand gör vi särskilda insatser för dem som har svårast att hitta nytt arbete. Arbete i gruva eller att söka arbete i Norge är några exempel. Yrkesutbildning där det saknas någon kompletterande del eller starta-eget-bidrag efter en individuell bedömning är andra tänkbara möjligheter, säger Lars Öhlund, chef på Arbetsförmedlingen Halmstad.

Halmstad kommun har på bred front startat olika insatser och samarbetar med Arbetsförmedlingen. Halmstad kompetens inom Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen informerar om olika utbildningsalternativ. Men det är inte enbart utbildning som står i fokus.

– Halmstads Näringslivs AB kommer att ordna möten för de som är intresserad av eget företagande, säger Carl Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande. Pilkingtons personal kommer att inbjudas till Tillväxtdagen den 15 mars.

Karolina Davidsson, vd på Halmstads Näringslivs AB, koordinerar kommunens olika insatser och är kontaktperson.

– Det är viktigt att agera och skapa nya möjligheter för de anställda. Pilkington har därför vid två tillfällen haft representanter för nyföretagande på plats för att hjälpa dem som funderat på att starta eget, men inte haft möjlighet tidigare, att få en verklig chans att bli entreprenör.
 
Vid intresse av rekrytering vänligen kontakta Pilkington Floatglas personalavdelning på: personal@se.nsg.com¶


Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.