Meny

26 nov 2012

Företagsreportage

Unga till arbete

Var med och bidra till att lyfta fram den nya generationen på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen utmanar, tillsammans med kommunen, Halmstads företag och entreprenörer att vara med och engagera sig för att ge fler ungdomar en möjlighet till arbete. Kommunens arbetsmarknadssatsning ”prova-på” erbjuder 100 ungdomar tre månaders praktik följt av tre månaders anställning. Med det som mall utmanas näringslivet att göra detsamma!

Genom projektet får ungdomarna via praktik och/eller anställning en chans att stärka sitt självförtroende och samtidigt tillägna sig viktig kompetens och erfarenhet.
 
Möjligheten att lära upp, testa och utveckla ny arbetskraft ger Er som arbetsgivare en unik chans att förbereda Er för kortsiktigt ökad arbetsbelastning, samtidigt som rekryteringsbasen breddas inför ett kommande behov av att nyanställa.

Ert företags deltagande i projektet visar på handlingskraft inför anställda och kunder. Ett bevis för att företaget menar allvar med sitt samhällsengagemang.
Om kompetensen hos världshistoriens mest utbildade ungdomsgeneration kommer till nytta så innebär det inte bara en samhällsekonomisk vinst, utan skapar även mervärde för Er företagare.

Ta kontakt redan idag!

Johan Angerfors
Arbetsmarknadshandläggare
Halmstads Kommun
Tfn: 070-278 97 52
johan.angerfors@halmstad.se

Camilla Johansson
Arbetsförmedlare
Arbetsförmedlingen Halmstad
Tfn: 010-487 18 96
camilla.a.johansson@arbetsformedlingen.se


Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.