Meny

19 okt 2012

Företagsreportage

Vi presenterar månadens gästspelare

Ingress

I nyhetsbrev nr 4 från Halmstads Näringslivs AB är Björn Alvengrip, VD för Halmstad Hamn AB, vår gästspelare. Björn berättar om storbranden i Oceanhamnen, och om hur framtidens storhamn i Halland håller på att utformas.    
Ett brandtal, och om hur man hamnar i framtiden

Det är i motvind som draken lyfter

Storbranden i Oceanhamnen var verkligen en riktigt tuff händelse, men med facit i hand stärkte den organisationen. Vi visade att vi klarar stora påfrestningar och kan hantera krislägen.

Branden i Oceanhamnen som startade den 21 september satte vår och alla berörda parters organisationer på prov. Så här i efterhand kan man med stolthet konstatera att samarbetet fungerade över förväntan, vilket självklart underlättade för alla i den extrema situationen som vi utan förvarning hamnade i. Branden släcktes natten till måndagen den 24 september och redan kl 08.00 samma morgon kunde vi i Halmstad Hamn köra igång verksamheten med i princip full kapacitet. Alla terminaler var operativt tillgängliga för fartygsanlöp och godshantering och redan under måndagen lossades och lastades sex fartyg!

Ett riktigt glädjebesked var att de noggranna undersökningar som genomfördes av våra två stora mobilkranar, som befann sig i direkt anslutning till branden, visade att dessa hade klarat sig i princip oskadda. Detsamma gällde samtliga nya bilar som fanns lagrade inom hamnområdet. De gynnsamma vindförhållandena som rådde under helgen var en helt avgörande faktor till att skadorna inte blev så stora som befarades.

Nu är det bara ett läge som gäller: Fortsatt full gas framåt.

Vi har ju haft ett fantastiskt bra och utvecklande år, både affärs- och utvecklingsmässigt och på vägen tänker vi fortsätta.  Ekonomiskt kommer förlusten av Hanson & Möhring självklart att påverka oss negativt. Arbete pågår i skrivande stund med att hitta ersättningskapacitet för Hanson & Möhring för att även fortsättningsvis kunna ta in stora delar av företagets volymer via Halmstad Hamn.  Lyckligtvis ser det mycket positivt ut. Vi talar om provisoriska lager, parallellt med att konstruktiva samtal påbörjats om framtiden för Hanson & Möhring i Halmstad. Här ber vi att få återkomma längre fram !

Bildandet av HallandsHamnar ökar värdet i världen

Mellan Halmstad och Varberg är det inte många mil, världsbilden kommer därmed inte att förändras speciellt mycket genom ett samgående. Däremot är det dags att öppna ögonen för nya värden när två starka hamnar går samman och verkar i ett bolag.

Vår gemensamma styrka, och vårt läge mitt emellan Oslo och Hamburg, kommer definitivt att sätta oss på världskartan. Genom att förena två etablerade verksamheter, adderar vi värden som kommer att stärka vår regions konkurrenskraft och ge våra kunder ännu bättre, heltäckande och effektivare logistiklösningar.

En regional tillväxtmotor med sikte på framtiden

Det är ett unikt beslut som fattas, och det kommer att betyda mycket för många. Beslut har fattats av fullmäktige i Varberg den 16/10, och i Halmstad är det dags den 23/10.

Det är inte bara ett nytt hamnbolag som ser dagens ljus utan det är i mycket stor utsträckning en regional tillväxtmotor som skapas och som ska ge ”ringar på vattnet” långt utanför hamnområdena.
Byggandet av det nya bolaget pågår för fullt, den framtida gemensamma organisationen håller på att formas och erbjudandet till kunden ska presenteras för marknaden. Och det är snabba ryck som gäller, bolaget ska vara ”in action” redan den 1 januari 2013. Välkomna till framtiden!

Björn Alvengrip, VD för Halmstad Hamn AB

Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.