Meny

24 jul 2012

Företagsreportage

Seminarium om offentlig upphandling 2012-06-07

Ännu en gång hölls ett uppskattat seminarium om offentlig upphandling. Som vanligt ägde det rum på Region Halland i Halmstad. Ett trettiotal Halmstadföretag var på plats för att ta del om information hur det går till när upphandlingar görs i den offentliga sektorn med kommun och region.

Seminariet leddes av Kerstin Bengtson, upphandlingsdirektör vid Region Halland och Lisbeth Johnson, upphandlingschef på Halmstad kommun. Halmstads Näringslivs AB har i fem års tid arrangerat seminarium om offentlig upphandling tillsammans med Centrala upphandlingsenheten, Halmstad kommun och Region Halland. Detta var den 23:e omgången.
 
Seminariedeltagarna får presentera sig och berätta var de kommer ifrån. Företagen som deltar är särskilt intresserade av att lämna anbud och få sälja till kommun och offentlig verksamhet. Därför får de även ställa frågor om vad som intresserar just dem och hur olika aspekter i offentlig upphandling kan påverka just deras företag. Under seminariets gång betar seminarieledarna av alla punkter och ger svar på deltagarnas frågor och funderingar. Ledarna öppnar gärna för diskussion kring ämnet där alla får vara med och diskutera en särskild fråga.

VISMA – Ett digitalt alternativ

Under sista delen besökte Mats Malmberg från Visma seminariet. Han pratade om hur offentliga upphandlingar kan utföras på elektroniskt vis. Visma arbetar för en automatiserad miljö av affärsprocesser och har som mission att främja europeisk konkurrenskraft i skapandet av tillväxt och effektivisering. Mats pratade om möjligheterna att förenkla offentlig upphandling och underlätta affärer mellan säljare och köpare. Detta genom deras programvaror som ska erbjuda hjälpande tjänster, bland annat att synliggöra information, ge en ökad marknadskännedom, effektivisera processer och skapa mötesplatser.
 
I Halmstad upphandlas det för ca 1,5 miljarder kronor varje år och i Sverige sträcker det sig upp mot 500 miljarder kronor, vilket gör det viktigt med bra leverantörer och säkra och effektiva verktyg. Visma Opics upphandlingskoll och marknadskoll ger säljare och köpare en stabil överblick över eventuella upphandlingar och visar bland annat:
 
•         Bevakningsprofil med ”dina” upphandlingar
•         Upphandlande enhet/myndighet
•         Vem var ansvarig upphandlare (kontaktuppgifter)
•         Tröskelvärden
•         Avtalstider
•         Antal anbudsgivare
•         Priset

Kommande seminarier

Är du och ditt företag intresserad av att medverka på nästa seminarium om offentlig upphandling den 4/10 kl: 12:00, ta då kontakt med projektledare Leili Lindwe på Halmstads Näringslivs AB. Annat tillfälle ges även den 15/11.
 
Leili Lindwe
tel: 035-13 74 28
leili.lindwe@halmstad.se

Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.