Meny

12 jul 2012

Företagsreportage

Workshop för de gröna näringarna

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) anordnade i juni månad en workshop för ett antal aktöter runt om i Halland. Syftet var att låta kreativitet och engagemang skapa förutsättningar för hur det gröna näringslivet kan komma att utvecklas inom Hallands Län.

På Bohls gård i Vessigebro utanför Falkenberg samlades den 29e juni ett trettiotal personer för att ta del av workshopen "Ung och grön". Det började med mingellunch för att sedan starta igång dagens arbete. Syftet var att skapa ett intresse för ett ökat företagande inom de gröna näringarna med målgruppen ungdomar.
I Vessigebro bor familjen Nilsson som gärna lånade ut sin gård för dagens workshop. De har i över 30 år haft grisuppfödning som verksamhet och är idag en viktig aktör av det halländska gröna näringslivet. Med 200 hektar mark odlar de bland annat ärtor till Findus som man kan hitta i butikerna. Familjen siktar nu på att låta gården gå i generationer. Sonen Fredrik arbetar redan på företaget och har som mål att köpa gården efter sina föräldrar.

Lasse-Anders Knutsson som arbetar företagagsutvecklare och coach på LRF var den som ledde workshopen. Ett flertal frågor som är avgörande och viktiga för lantbrukarindustrins framtid bearbetades med deltagarnas hjälp. Frågorna delades in i olika kategorier. Alla deltagande blev slumpvis indelade i grupper för att besvara dem. De olika kategorierna var följande:
  

  • Vilka hinder finns?
  • Vilka resurser finns?
  • Vad saknas? 

Under tre kreativa timmar diskuterades dessa frågor som resulterade i ett starkt och bra underlag till det kommande projektet. Resultatet av diskussionerna var tydligt. Den primära punkten och lösningen till en växande lantbruksmarknad är ungdommarna. Tanken är att detta är början på ett projekt där ungdommars kreativitet och innovationsförmåga lyfts fram för att för att förbättra och friska upp de gröna näringarna. Ungdommarna är idag en viktig resurs inom branschen, antingen som efterträdare i nästakommande generation eller som nyföretegare. Med projektet vill LRF utveckla metoder och samarbeten som synliggör möjligheterna att starta företag, skapa trygghet med hjälp av kundskap och rådgivning, inspirera till utveckling av idéer och stimulera kunskapsöverföring mellan företagare.

Finns det tillräckligt med intresse, arbetsstyrka och vilja planeras ungdomsprojektet påbörjas till årsskiftet 2012-2013.

Har du ett intresse?

Har du ett intresse för den gröna näringen? Har du frågor som du vill få svar på? Är du intresserad av att stödja och bidra med hjälp till det kommande ungdomsprojektet Ung och grön? Hör av dig till Lars-Anders Knutsson.
 
Lars-Anders Knutsson
tel: 0346-71- 69 69
lars-anders.knutsson@lrf.se

Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.