Meny

05 jul 2012

Företagsreportage

Utveckling ger tillväxt som ger utveckling...

Vid Swedbanks Näringslivsdag den 10 november 2010 togs ett samlat grepp kring frågor som rör näringslivets och kommunens tillväxt och utveckling

Thomas Gränsman, bankdirektör, lyfte t ex frågan om ungdomsarbetslösheten. Det finns gott om välutbildade ungdomar, med imponerande teoretiska CV:n. Men de får inte jobb för att de saknar praktik. Här kan näringslivet skapa förutsättningar för morgondagens arbetskraft genom att exempelvis ordna praktikplatser.
 
Cecilia Hermansson som är chefsekonom på Swedbank menar att världsekonomin är bättre, men ännu inte helt frisk. Sverige växer snabbt, men vi måste vässa konkurrenskraften mot tillväxtländerna. En viktig framgångsfaktor är samverkan mellan kommun, näringsliv och utbildningsområdet.
 
Anna Stina Nordmark Nilsson, vd Företagarna, berättade att Halland har många superföretag. Småföretagen bär Sverige, men det skulle kunna bli ännu fler företag. Hon menade att arbetsrätten och skatterna är de största problemen för att företagen ska kunna och vilja växa.  Dessutom är det svårt att få rätt arbetskraft trots hög arbetslöshet. Det visar på att något är fel.
 
Fredrik Ottosson, fastighetschef, Anders A. Ekblom, näringslivschef, och Fredrik Geijer, kommunchef, berättade om Halmstads kommuns målsättning att växa från 90 000 till 100 000 invånare. Planeringen av staden gynnar företagens tillväxt i framtiden. Johan F Lunberg, vd för Halmstad & Co, berättade att turismbranschen är viktig för tillväxten. Genom att genomföra bra och stora evenemang sätter vi Halmstad på kartan. 2011 genomförs Sveriges största evenemang i Halmstad; Tall Ships Races. Detta tack vare att Halmstad tidigare genomfört stora och prestigefyllda arrangemang. Många minns säkert The Solheim Cup 2007...
 
Med stor entusiasm berättade företagare från Movement Medical, Comfort Audio och Getinge Storkök om sin verksamhet och vilka tillväxtutmaningar de står inför. De utmaningar som togs upp var bland annat tillgång till lokaler som gör att verksamheten kan expandera samt vikten av att kunna hitta kompetent personal.
 
Sammanfattningsvis kan man säga att samverkan mellan kommun, näringsliv och utbildningssektorn är en viktig förutsättning för att skapa tillväxt.


Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.