Meny

05 jul 2012

Företagsreportage

Rapport från seminarium om offentlig upphandling

Den 28/4 2010 hölls seminarium om offentlig upphandling för tionde gången, och var även det sista seminariet för våren. Nya datum kommer till hösten.

På Seminariet om Offentlig upphandling fick deltagarna träffa Kerstin Bengtson upphandlingsdirektör vid Landstinget Halland och Lisbeth Johnson, upphandlingschef vid Halmstad kommun, som även är ordförande i föreningen SOI (Sveriges Offentliga Inköpare).

Under de fyra timmar som seminariet pågick fick de 40 deltagarna lära sig de grundläggande metoderna för att göra affärer med offentlig sektor. Bara i Halmstad upphandlas det för ca 1,5 miljarder varje år, vilket gör det viktigt att hitta bra leverantörer.

Många frågor

Eftermiddagen kantades av många frågor som betades av efterhand. Något som påpekades flera gånger under seminariets gång var att om en leverantör har några frågor, eller om det är några oklarheter gällande förfrågningsunderlag eller tilldelningsbeslutet så kan de kontakta upphandlingsenheten på Halmstad kommun eller Landstinget Halland. 

Anbud och transparans

Mellan anbudstiden och tilldelningsbeslutet är det tyst från upphandlingsenheternas sida då det är sekretessbelagd information eftersom att det är pågående upphandling. När sedan tilldelningsbeslutet blivit offentligt kan man få reda på vilka som var med och upphandlade samt vad de skrev i sin ansökan. Om beslutet känns orättvist kan man kräva en överprövning, som inte påverkar leverantören negativt inför framtida upphandlingar.
 
Offentlig upphandling har funnits sedan 1890 och på 120 år har mycket ändrats. Bland annat så får upphandlare idag inte ge fördel till svenska eller lokala tjänster/produkter utan alla ska behandlas lika oavsett vart de kommer från och vad de erbjuder.

Små företag kan gå samman och lägga bud

Det är kunden som ställer krav och det gör att alla inte kan komma med anbud. Kraven måste dock sättas efter proportionalitet och det innebär att de endast får ställa krav som har ett naturligt samband.

Upphandlarna vill gärna ha många ansökningar, för ”konkurrens driver utvecklingen framåt” säger Lisbeth. Om en kund ställer krav på omsättning eller antal personer i personal så kan ett antal företag gå ihop och göra en gemensam ansökan, det enda som krävs är att det är ett företag som står som ansvarig.

Aktuella upphandlingar och avtal

För att hitta aktuella upphandlingar och när de nuvarande avtalen går ut rekommenderade Lisbeth och Kerstin Halmstads kommuns respektive Landstingets hemsida, där all information ska finnas. Vill man söka mer nationellt kan man registrera sig på Opic.com, Allego.se eller Mercell.com och söka i flera olika kategorier beroende på vad man vill upphandla om (denna tjänst kostar utifrån vilka sökkriterier man har)
 
Halmstads kommun har samordnad varudistribution och det göra det lättare för mindre och lokala företag att lämna anbud till kommunen. Läs mer.

Avslutningsvis gick Lisbeth och Kerstin igenom de frågor som inte blivit besvarade under seminariets gång så att alla fick svar på sin specifika fråga. De tipsade också om två myndigheter, Konkurrensverket och Kammarkollegiet som ger generella råd till leverantörer.

Tack

Tack till Torbjörn Frölich som varit en bra samordnare under flera år, som den 28/4 gjorde sitt sista seminarium. Välkommen Leili Lindwe som till hösten tar över efter Torbjörn.


Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.