Meny

05 jul 2012

Företagsreportage

Rapport från Frukostmöte med Sydsvenska Industri- och handelskammaren.

Frukostmötet den 28 april 2010 berörde den nuvarande situationen och framtidens utmaningar för att göra Halmstadsregionen till en vinnare mellan två storstadsregioner.

Handelskammaren inleder

Handelskammarens VD Stephan Müchler hälsade alla välkomna och inledde med att ställa frågan ”Är det en belastning eller tillgång att ligga mellan två storstadsregioner?”.

Carl Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande, som var inbjuden för att ge sin bild av hur Halmstad ska möta utmaningarna, började med att säga ”vi har alla fördelarna som storstadsregionerna har, utan att ha nackdelarna”.

Carl Fredrik Graf fortsatte med att berätta att Halmstad ligger mitt emellan Hamburg och Stockholm och inte bara mellan Malmö och Göteborg, och att vi ska se på det i ett större perspektiv än vad vi göra nu, för det är så framtiden kommer att se ut.

Följ med på en resa in i framtiden

Det är ungefär 7 000 personer som dagligen pendlar in till Halmstad och 6 000 som pendlar ut, de flesta som pendlar ut gör det mot Göteborg, men många stannar i Halland. Därför behöver fokus ligga på att förbättra kollektivtrafiken och infrastrukturen, enligt Carl Fredrik Graf.

Det har tagits fram en handlingsplan för hållbara transporter som tar upp olika delar i infrastrukturen och hur Halmstad kommun ska jobba med dessa frågor.

Förutom infrastrukturen så är en viktig del i att välja Halmstad före andra städer att det finns en fungerande offentlig sektor, med bra förskola och skola. Många i publiken tyckte att Halmstad skulle satsa mer på lärarna och deras utbildning för att göra dem bättre så att de kan påverka sina elever i rätt riktning mot framtiden.

Något att vara stolt över

Stephan Müchler avslutade med att fråga ”Vad saknar ni som sitter här i Halmstads näringsliv?” Frågan möttes av tystnad och istället valde en av de i publiken att ta upp två saker som enligt honom som uppskattas från näringslivet nämligen Guldmorgon och Galan. Dessa två saker tycker han skapar ett positivt klimat i Halmstad och på så sätt skapas även en sorts ”Gnosjöanda” som kännetecknas av  driftighet, småföretagande och informella nätverk. Något som vi i Halmstad ska vara stolta över.
 
De som kommit till frukostmötet var företag från en rad olika branscher, allt från industriföretag, bank, konsulter, fastighetsägare och företag inom transport och VVS.


Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.