Meny

05 jul 2012

Företagsreportage

PALL - för organisationer och företag som vill utvecklas och ta vara på det goda ledarskapet.

Ledarskapsakademien på Högskolan i Halmstad bjöd in till frukostmöte

Den 16 september 2010 samlades vi för att äta frukost tillsammans och få veta mer om PALL som betyder partnerskap för ledarskap och lärande.
 
Det hela började redan 1997 kunde Torleif Nordgaard berätta. Han har varit med från allra första början. År 2000 startade den första PALL-utbildningen som vänder sig till näringsliv, organisationer och offentlig förvaltning.
 
Många av deltagarna på frukostmötet har genomgått utbildningen och är mycket nöjda med vad den har gett i form av nya nätverk, tilltro till varje individs inneboende resurser och en kompentensutveckling som ger mer än vanligt. Hittills har 229 personer genomgått utbildningen.
 
Bengt Tjellander, universitetsadjunkt i pedagogik, och som förresten har varit Livräddare(!), berättar att själva metodiken bygger på "aha-upplevelser" utifrån upplevelse-, erfarenhets- och problembaserat lärande.
 
Magnus Möller från Försvarsmakten avslutade med att verkligen uppmana folk att gå PALL. Den har gett och ger så mycket. Det finns inga givna lösningar. Kursdeltagarna är helt enkelt vetenskapande...Låter det spännande? Då kan vi avslöja att det är en ny kurs på gång, med start den 18 november. Det blir den 15:e omgången.
 
Mer om Ledarskapsakademien

Kort om PALL

PALL, Partnerskap för Ledarskap och Lärande, är ett gemensamt projekt mellan Halmstad Kommun, Garnisonen och Högskolan i Halmstad. PALL firar i år 10-årsjubileum.
 
Visionen för PALL, Partnerskap för Ledarskap och Lärande, är att bidra till lokal och regional utveckling genom att i samverkan utveckla ledare och chefer. Denna samverkan innebär ett gränsöverskridande lärande om ledarskap och ledning, en förutsättning för god utveckling av verksamheter och för nätverksskapande.
 
Syftet med PALL är bl a att:

  •    ge ökad personlig kompetens i ledarskap och lärande genom utbyte av erfarenheter och lärande av varandra
  •    skapa nätverk som i sin tur ökar möjligheten till vidgad kunskap om andras verksamheter och arbetsmiljöer
  •     att denna kompetens ska bidra till att utveckla ledarskapet och lärandet inom den egna organisationen

Närmare upplysningar och anmälan (begränsat antal platser) ges av Torleif Nordgaard (kursadministratör), 070-5303057, torleif.nordgaard@telia.com

Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.