Meny

05 jul 2012

Företagsreportage

Möte med större företag i Halmstads kommun

Den 21 oktober 2011 var det dags för årets andra möte

Vi på Halmstads Näringslivs AB  är måna om att ha en bra dialog med näringslivet . För andra gången detta år bjöd vi in ett antal större företag och arbetsgivare som är viktiga för Halmstads kommun.
 
Carl Fredrik Graf (M), ordförande i Halmstads Näringslivs AB, höll ihop mötet och passade på att presentera Karolina Davidsson som sedan den 1 september 2011 är VD för bolaget.  
 
Vid detta tillfälle diskuterades bland annat kompetensförsörjning och utbildning. Företagarrepresentanterna var i stort nöjda med Yrkesvux, som uppfattas som en snabb och bra samarbetspartner. Men de måste bli bättre på att marknadsföra utbudet och sina tjänster till näringslivet. Högskolan i Halmstad är en viktig resurs både när det gäller att tillgodose marknaden med kompetent arbetskraft, och i utvecklande student- och forskningsprojekt.
 
Man fick även en lägesrapport om Transportplanen för Halmstads kommun där ett antal prioriteringar pekades ut. Några av dessa är resecentrum, utveckling av hamnen och flygplatsen, kombiterminal, industrispår, bro över Nissan och Södra infarten.
 
Det finns en önskan om att Halmstad befäster sig som logistikstad. För att lyckas krävs ett helhetsgrepp där man ser över allt från kompetens till politik.
 
Politikerna som deltog på mötet tycker att det är viktigt att få sådana här inspel från näringslivet. För att nå målet krävs samverkan på alla plan.

Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.