Meny

05 jul 2012

Företagsreportage

Matnyttig EU-information

När Svenskt Näringsliv och Halmstads Näringslivs AB bjöd in till lunchmöte den 11 mars 2010 om EU:s marknad blev det snabbt fullbokat

Temat var "hur kan vi bli bättre på att påverka och nyttja EU:s marknad?"  Mer än hälften av de regler som påverkar företagarens vardag har en koppling till EU.  Niklas Bergström som är chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor berättade i stora drag hur det fungerar i Bryssel. Han tog upp en mängd frågor som moms, konkurrensregler, regionalpolitiskt stöd och berättade om arbetet med lobbying och nätverkande för att få bättre villkor för företagandet.
 
Niklas tog även upp vikten av att Europa kan fungera som EN part i samtal med USA och andra kontinenter. Världen är inte längre lokal - den är global.
 
Ett småroligt exempel är den forne amerikanske utrikesministern Henry Kissinger som vid något tillfälle frågade efter telefonnumret till Europa...
Niklas berörde även det största frihandelsavtal som hittills tecknats med tredjeland; Sydkorea. Det träder i kraft andra halvan av 2010.
 
Efter föredraget passade deltagarna på att ställa en mängd frågor till Niklas. EU är inget lätt område.
En bra länk är Businesseurope.
Mer information om Svenskt Näringsliv i EU
 
Tack till er som deltog i vårt samarrangemang!
Halmstads Näringslivs AB och Svenskt Näringsliv

Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.