Meny

05 jul 2012

Företagsreportage

Företagsklimatet i Halmstads kommun

Torsdagen den 7 april 2011 informerade Svenskt Näringsliv om senaste undersökningen av företagsklimatet i Halmstads kommun

På plats för att ta del av informationen och diskutera kring frågorna fanns bland annat flera av Halmstads kommuns ledande politiker, tjänstemän, bolagschefer och företagare.
 
Mikael Kulanko, regionchef på Svenskt Näringsliv i Halmstad, höll i dragningen tillsammans med Kristian Johansson. Hela enkäten kommer att presenteras den 4 maj.
 
Undersökningen av företagsklimatet genomfördes bland ca 400 företagare som är medlemmar i intresseorganisationen Svenskt Näringsliv. Svarsfrekvensen låg på 54 procent. Bland de som svarat var andelen små (1- 5 anställda) och mindre företag (6 - 25 anställda) störst, det dominerande åldersspannet låg på mellan 45 - 54 år och det var övervägande män. Men andelen kvinnor har ökat mot tidigare år.
 
Sammanfattningsvis så fick kommunen mest kritik gällande den kommunala servicen, upphandlingar, kommunal konkurrens mot privata företag och kommunens sätt att tolka lagar och regler. Men kritik kan vara positivt, det ger konkreta förslag på vad kommunen kan förbättra i kontakterna med näringslivet. Här är Svenskt Näringslivs anteckningar från mötet
 
Det positiva var att företagens uppfattning om allmänhetens, medias, politikers, tjänstemäns och skolans attityder till företagande har blivit bättre jämfört med tidigare undersökning.
 
När det gäller upphandling så arbetar kommunen aktivt sedan flera år med att informera om hur företagare ska göra.Tillsammans med Upphandlingsenheten genomför Halmstads Näringslivs AB årligen flera kostnadsfria seminarier i ämnet. Dessutom har Upphandlingsenheten arbetat fram en strategi för att förenkla för små och medelstora företag. Läs mer om det här
 
Kommunen informerar även om utmanarrätten, men hittills har det varit förhållandevis få utmaningar. Detaljerad information om utmanarrätten hittar du här
 
Vid de efterföljande diskussionerna framkom det att det går att förbättra den kommunala servicen till företagare. I många fall görs det bra saker men information når inte ut till alla. Det är en utmaning att arbeta vidare med. Dessutom är det viktigt med ett bra kundbemötande och att hitta vägar för att ytterligare underlätta näringslivets kontakter med Halmstads kommun. Funktionen Företagslots finns redan, och ni är hjärtligt välkomna att kontakta oss.
 
Vi vill gärna ha en bra dialog med er företagare för att kunna bli ännu bättre när det gäller information och service. Ring eller maila, tipsa oss om hur vi kan nå ut med vår information!

Tackar så hjärtligt på förhand gör vi på Halmstads Näringslivs AB och Halmstads kommun.
 
Läs mer i artikeln på svensktnaringsliv.se


Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.