Meny

05 jul 2012

Företagsreportage

Etableringsfrågor stod på agendan

Halmstads Näringslivsråd hade kreativ workshop om nyetableringar

Den 27 oktober 2011 samlades Halmstads Näringslivsråd för ett möte. Rådet representerar olika branscher och fungerar som rådgivande till Halmstads Näringslivs AB i olika näringslivsfrågor. Carl Fredrik Graf, ordförande, och Karolina Davidsson, VD, inledde och tog bland annat upp Halmstads guldläge som etableringsort.
 
Halmstad har under en tid haft en hel del stora och lyckade etableringar. Men det gäller att behålla attraktionskraften och locka hit företag även fortsättningsvis. För att få riktig fart på kreativiteten genomfördes en gemensam workshop  för att få input till det framtida etableringsarbetet.

Näringslivsrådet fick olika frågor att arbeta med. Som till exempel vilka etableringsfördelar det finns i Halmstad eller om det saknas någon form av bransch. Peter Alkeryd, idépilot på Realize, utmanade och inspirerade för att få igång kreativiteten. Det gäller att verkligen våga tänka utanför ramarna. Det är i oväntade tankar man kan hitta guldkornen till något riktigt bra...
 
Du vet väl att du kan ta kontakt med representanterna i Näringslivsrådet, eller med oss på Halmstads Näringslivs AB, om du vill lyfta någon företagarfråga.

Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.