Meny

05 jul 2012

Företagsreportage

En dag som bjöd på en logistisk raksträcka med inslag av vikten av företags samhällsansvar

Den 10 november 2011 var det dags för Swedbanks Näringslivsdag. Den här gången var temat Logistikens betydelse för Halmstads näringslivsutveckling.

Thomas Gränsman, VD för Swedbank i Halmstad, inledde med att ta upp bankens samhällsansvar. Man har engagerat sig i projektet Ett säkrare Halmstad och inte minst i det högaktuella projektet Unga Jobb. Ett sätt att försöka få fram praktikplatser för ungdomar mellan 18 och 24 år. Idag gick startskottet för en omstart. Målet är att skaka fram minst 150 praktikplatser i Halmstads kommun under 2012. Läs mer om hur ditt företag kan bidra »
 
Patricia Kempff finns på Swedbanks huvudkontor i Stockholm och hennes främsta uppgift är att driva Unga Jobb framåt. Hon vill slå ett slag för Arbetsförmedlingens "verktygslåda". Vi står inför en generationsväxling. Som företagare kan du förekomma och säkra framtiden. Ta vara på möjligheten att erbjuda praktikplats. Då kan du och praktikanten under ömsesidiga former se om ni passar för varandra. Det kan bli en riktig win-win-situation.
 
Dagens moderator, Katarina Hultling, ledde oss tryggt och med glimten i ögat genom dagens intressanta program.

Magnus Alvesson, Senior Ekonom på Swedbank, talade kring vårt ekonomiska läge. För närvarande är Europa ett epicentrum i den globala oron. Tillväxten bromsar in och vi kan se en avsvalning i Sverige 2011/2012.
 
Exportutvecklingen för produkter dalar, medan exporten inom tjänstesektorn är mer stabil. Sverige är trots allt förhållandevis bra förskonat och sammanfattningsvis kan man säga att tillväxten bromsar in men att vi behåller styrfarten.

Mike Danilovic är professor i Industriell Organisation vid Högskolan i Halmstad. Hans föredrag startade vid byggnationen av pyramiderna, fortsatte med  militärernas behov och avslutades vid den moderna logistiken. Mike pratade även om vardagslogistiken som vi är så beroende av att den fungerar. Ett exempel på brister är att du inte kan köpa biljett för att åka från Halmstad till Köpenhamn direkt. Ett annat problem är att varje län har olika biljettlösningar för sin busstrafik. Det måste gå att förenkla. Bra logistik är nödvändigt för företag men det krävs mer för att bli framgångsrika. Idag kan vi även se ett fokusskifte från stora till små underleverantörer. Ett viktigt budskap är att innovation bygger på interaktion mellan människor. Det är kreativa möten och entreprenöriella människor som är receptet. Vi måste skifta fokus från kostnader till intäkter. Det är där framgången ligger.

Björn N Alvengrip, VD för Halmstad Hamn AB, talade kring hamnen som tillväxtmotor i regionen. Det gäller att tänka i nya banor. Hamnen är en intermodal knutpunkt för båt, bil och järnväg. Grunden till tillväxten är kundens behov. Vi måste se verksamheten i ett större perspektiv. Halmstad Hamn är en logistikpunkt regionalt, i Norden och i norra Europa. Björn tog även upp vikten av att ha en tydlig förankring hos företag och människor i regionen. Tall Ships Races är ett fantastiskt exempel där ungefär 400 000 besökte hamnområdet under några dagar i augusti 2011. Den här målgången var ett startskott för Halmstad Hamn. Vi syntes, vi välkomnade alla till detta gigantiska öppna hus. Föredraget avslutades med en film som producerats av Sveriges Hamnar. Det var nog många som inte visste att 95 procent av all import och export går via hamnarna. Det skulle bli tunnsått med både mat, möbler och mycket, mycket mer om hamnarna skulle stängas... Läs mer om Halmstad Hamn »
 
Hockeylegendaren Jonas Bergqvist har lagt skridskorna på hyllan. Idag är han koncernVD för AJ Produkter med sikte på att ta koncernen till nya vinster. Jonas delade med sig av 30-sekundersregeln och vikten av tankekraft för att nå målen. Det han lärde sig genom idrotten har han framgångsrikt överfört till verksamheten. Allting handlar om att våga ta nästa steg. På frågan varför AJ Produkter valde Halmstad för sin etablering räknade Jonas upp en mängd starka fördelar; möjligheter till framtida expansion, Halmstad är en attraktiv stad med bra geografisk placering och utmärkt infrastruktur, det finns ambitioner inom logistiken och samverkansmöjligheter, det är en av Sveriges snabbast växande regioner och det är betydelsefullt att det finns en lokal flygplats.
 
Båda herrarna enades kring citatet "gör man som man alltid har gjort så blir det som det alltid har varit". Med andra ord, bryt mönster, gör det du aldrig har gjort. Då skapas nya möjligheter. Det gäller att vara positiv.
                
Vid paneldebatten deltog, förutom dagens föreläsare, Magnus Edman VD för Halmstad City Airport och Per-Olof Nilsson VD för GN Transport. Det framkom bl a att järnvägspendlarna som startat i Halmstad Hamn i år utökar affärsområdet både för verksamheten i hamnen och för dess kunder. Per-Olof menar att hamnen är en viktigare samarbetspartner än vad man tidigare har insett. Magnus tog även upp vikten av flygplatsen - att den bidrar till näringslivets utveckling. Något Jonas kunde skriva under på. Jonas framhöll vikten av att tänka positivt; vi hör så mycket om den begynnande lågkonjunkturen - försök istället skapa din egen högkonjunktur. Kompetent personal är en framgångsfaktor, närheten till Högskolan är viktig sa Mike. Sammanfattningsvis kan man säga att viktigast av allt är samverkan. Det handlar om en total samverkan mellan näringsliv, kommun och högskola.
 
Dagens program avslutades med en uppskattad föreläsning av äventyraren Ola Skinnarmo. Han visade handgripligen på vikten av att ge och ta, att mötas. Hur det gick till ser ni på bilderna. Det handlar om att våga ta nästa steg. Och det krävs rejält logistiskt tänk när man ger sig ut på äventyr. Mer om Ola finns här www,skinnarmo.com


Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.