Meny

05 jul 2012

Företagsreportage

Centrumutvecklingsfrågor lyftes på diskussionsmöte med kommun och näringsliv

Den 6 april hölls det andra mötet i projektet Stadens hjärta – centrumutveckling i fokus. Projektet syftar till att utveckla stadskärnan och omfattar de områden som idag uppfattas som centrum, eller som i framtiden kan få en tydligare koppling dit.

De ca 85 personerna som samlats på Scandic Hallandia för kvällens möte skulle diskutera och komma fram till en vision för framtidens stadskärna, på kort sikt 2014 och på lång sikt 2020. Samt lämpliga insatser för att förverkliga visionen.

Kvällen började med att kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf hälsade alla välkomna och betonade att detta projekt är ett samarbete mellan kommunen och näringslivet. Henrik Oretorp, samhällsbyggnadsutskottets ordförande fortsatte med att påtala att alla åsikter är viktiga och dagens diskussionsmöte ska förhoppningsvis leda till handling. Halmstads Citys ordförande Ingrid Hansson sa att tillsammans kan (ska) vi leda projektet i hamn.
 
Ida Andersson, centrumledare på Halmstads City och Mattias Bjellvi, planarkitekt på Samhällsbyggnadskontoret presenterade projektet och gick igenom några av de åsikter som framkommit under stadsvandringen hos köpmännen den 14 mars. Fokus låg på styrkor, svagheter, möjligheter och hot samt vision för Halmstads centrum. På stadsvandringen fick både medlemmar i Halmstads City och övriga köpmän tycka till om citys framtid.

Idéer finns det gott om, men även olika åsikter kring idéerna. Många av de visioner och åsikter som lyftes fram passade både in på centrum 2014 och 2020.
 
Några tankar var att Stora torg skulle vara mer som en mötesplats. Gemensamma öppettider är något som de flesta önskar att alla butiker i city hade. Attraktivt året runt var också en vision som det fanns önskemål att jobba efter.  På lite längre sikt var det visioner som utöka centrum, bussfri innerstad, upplevelsestad året runt och fler uteserveringar.

Idéerna behöver inte sluta vid denna kväll, utan kommer att fortsätta under hela projektet avslutade Henrik Oretorp.

Alla åsikter som kommer in ska under 2012 sammanfattas till en vision som sedan kommunen och Halmstads City ska arbeta efter.
 
Några saker som framkom under diskussionskvällen där det redan finns ett påbörjat arbete

  •     P ledssystem som ska underlätta för citys besökare att hitta parkeringsplats
  •     Översyn av Stora torg och möjligheter till att utveckla torget
  •     Ombyggnad av Köpmansgatan är redan gjord och biltrafiken är begränsad
  •     En handelsutredning är gjord och kan användas i förbättringsarbetet
  •     Regionbussterminal flyttar långfärdsbussarna från Brogatan


Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.