Meny

05 jul 2012

Företagsreportage

Anteckningar företagsklimat

Svenskt Näringslivs sammanfattning av mötet den 7 april 2011 om Företagsklimatundersökningen för Halmstads kommun

Kort sammanfattning av gårdagens diskussion. Den dialog och de synpunkter som framfördes är avgörande för en fortsatt utveckling av företagsklimatet i Halmstad kommun.

Generellt har Halmstad kommun har blivit bättre inom en del områden, men det finns också en hel del att arbeta vidare med.

Det står väldigt klart inom vilka områden Halmstad kommun har förbättrat sitt företagsklimat. Gällande företagens uppfattning om allmänhetens, medias, politikers, tjänstemäns och skolans attityder till företagande så går man framåt. Motsvarande omdömen om kommunens service och infrastruktur backar man på nästan samtliga, om än förändringen är relativt liten.

De tre punkter som var resultatet av den prioriteringsanalys som genomförts var följande:
1.Kommunens tillämpning av lagar och regler
2. Kommunens upphandling
3. Konkurrens från kommunal verksamhet gentemot privata företag

De diskussioner som fördes runt borden så var man inte helt överens med prioriteringslistan. Man var relativt samstämmiga över att fortsätta fokusera på attityderna. Det gavs ett tips om att Skatteverket har gjort en resa gällande deras bemötande och attityd. Kanske i viss mån ta intryck av deras arbete?

Det framfördes att kommunen arbetar aktivt med att informera och ständigt förbättra upphandlingen, men att det finns förhållanden att förbättra även där. Det är viktigt att mindre företag ges större möjligheter att delta i upphandlingar som kommunen genomför.

Det påmindes om att Halmstad kommun har utmaningsrätt, och att många av de punkter som kommunen behöver förbättra kan förbättras genom en ökad information att man faktiskt kan utmana kommunen.

  • För att sammanfatta vad som kommer att ligga till grund för det kommande årets arbete med företagsklimatet sammanfattas med: attityder, service, information och upphandling.
  • Öka informationen och dialogen med företagen gällande vad som kan förbättras vid kommunens tillämpning av lagar och regler, vid  offentlig upphandling och vilka verksamheter som företagen anser konkurrerar med deras verksamhet.
  • Öka andelen företagsbesök
  • Förbättra attityden bland medarbetare i kommunens organisation.

Dessa områden/punkter kommer att ligga till grund för nästa års möte, där vi kommer att utvärdera effekten av det arbete som genomförts och vilket resultat som då uppnåtts.
 
www.svensktnaringsliv.se


Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.