Meny

18 apr 2012

Företagsreportage

Företagsklimatet i Halmstads kommun 2012

Onsdagen den 18 april 2012. Svenskt Näringsliv, tillsammans med Halmstads kommun och Halmstads Näringslivs AB hade bjudit in politiker, tjänstemän och företagare till en eftermiddag för att presentera delar ur undersökningen av företagsklimatet i Halmstads kommun.

På plats för att diskutera företagsklimatet i Halmstad fanns kommunchefen, flera politiker och tjänstemän från Halmstads kommun samt ett antal företagare.
 
Måndag den 23 april släpps rankingens resultat och dagens presentation handlade om några av de saker som kommit upp utifrån resultatet.
Det är både politiker, tjänstemän och företagare som svarat på frågorna.

Carl Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande välkomnade och inledde med att prata om kommuners möjligheter att växa. Det handlar inte bara om att människor ska vilja bo här, att det finns arbetsplatser och bra företagsamhet utan det är lika viktigt att kommunen och näringsliv arbetar tillsammans för att skapa ett bra företagsklimat som gör att kommunen växer.

Mikael Kulanko, regionchef på Svenskt Näringsliv i Halmstad höll tillsammans med Kristian Johansson , biträdande regionchef i Göteborg en presentation om årets resultat av Företagsklimatet i Halmstad. Svenskt Näringslivs medlemsantal har ökat och det gör att fler får möjlighet att svara på enkätfrågorna samt att de gör fler aktiviteter i Halmstad med hjälp av samarbete som gör att företagare får upp ögonen för organisationen.

En av de största förändringarna som Svenskt Näringsliv sett är att avståndet mellan politikernas svar och näringslivets har minskat, vilket innebär att de stämmer mer överens i år än tidigare. När politiker och företag har liknande bild innebär det att rätt prioriteringar görs.
 
Carl Fredrik avslutade med en sammanfattning och tog upp att utifrån resultatet som presenterades så måste kommunen ställa sig på tå för att förbättras. Det finns potential för att bli bättre. Med näringslivets engagemang som leder till samarbete och att detta är ett långsiktigt arbete. Näringslivet är viktiga för att de kan bidra med underlag som kommunen kan arbeta vidare med.

Besöksnäringen växer

Vi fick även en presentation av organisationen Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare som på måndag (23 april) byter namn till Visita – Svensk Besöksnäring. Idag är de ca 4200 medlemmar.
Inom Hotell- och restaurang samt turismbranschen ökar sysselsättningen och dessa branscher är de som ger flest unga arbete. Det är även dessa som ser mest positivt på arbetsmarknaden 2012. Besöksnäringen är en framtidsbransch. 


Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.