Meny

21 sep 2009

Företagsnyhet

Samordnad varudistribution öppnar upp för lokala leverantörer till kommunen

Samordnade transporter

I drygt ett år har Halmstad kommun samordnat sina transporter via en distributionscentral. Tidigare ingick endast torra varor, till exempel kemikalier och kontorsmaterial, men nu ingår även livsmedel.

Transporterna har minskat med 50 procent, d v s drygt 30 000 transporter per år.
 
De samordnade transporterna gör det lättare för framför allt mindre och lokala företag att lämna anbud till kommunen.  De behöver inte ha en egen distributionskedja för att nå ut till Halmstads kommuns 420 leveransställen. I stället levererar de sina varor till en samordningscentral, som sedan distribuerar varorna vidare.
 
Den samordnade varudistributionen har bland annat bidragit till minskad miljöpåverkan och säkrare trafikmiljö kring skolor och daghem. Dessutom frigör den personalens tid eftersom man slipper att ta emot varuleveranser flera gånger om dagen och därmed avbryta ordinarie verksamhet. Nu vet man sin leveransdag och kan planera utifrån det och fokusera på sin kärnverksamhet.
 
Halmstads kommun är den enda kommunen i Sverige som kör samordnad varudistribution fullt ut. Det har väckt ett stort intresse nationellt. Ett 30-tal kommuner har visat intresse för Halmstads framgångsrika projekt.


Länkar och relaterat material

Företagets webbplats

Har du goda nyheter?

Går det bra för företaget? Har du tips om andra positiva näringslivsnyheter? 

Skicka pressinformation eller en e-post till webbredaktören.