Meny
Högtryck i Halmstads näringsliv!

Från enmansföretag till stora koncerner. Företagslivet blomstrar i Halmstad.

Om näringslivet i Halmstads kommun

Halmstad har ett väl blandat näringsliv med en majoritet av små och medelstora företag. Denna näringslivsstruktur skapar bredd och dynamik. Ungefär 75% av alla arbetsställen har max tio anställda.

Servicesektorn med bland annat en omfattande och växande handel är framträdande. Halmstads strategiska läge får allt fler logistikföretag att etablera sig i kommunen.

Tillverkningsindustrin är mångsidig och har stor utvecklingspotential. Upplevelseindustrin, där turismen ingår, är en viktig näring - under sommarmånaderna mer än fördubblas Halmstads folkmängd!

Arbetsmarknad

Störst andel personer är anställda i små och medelstora företag. Den offentliga sektorn är en stor arbetsgivare. Som residensstad och regionalt centrum har länsstyrelse, landsting och länssjukhus sitt säte i Halmstad. Kommunen och landstinget är de största arbetsgivarna. 

Näringslivet i Halmstads kommun i siffror 2016*

8847 aktiva företag

9 774 arbetsställen

580 nystartade företag (1,4 % nettotillväxt)

20 % företag 0-3 år, 41 % företag 4-14 år, 39 % företag 15+ år

93 % av Aktiebolagen har bra kreditvärdighet (enl. UC Riskklass 5)

* siffrorna kommer från Improvera AB

Jämförelse med Sverige

Halmstads kommun (blå staplar) har större andel anställda i samtliga storleksklasser upp till 500 anställda jämfört med Sverige (grå staplar).


Karolina

Kontaktpersoner

Åsa Elofsson
Direkt: 035 - 13 94 67 
Mobil: 070 - 60 19 467
E-post: asa.elofsson@halmstad.se

Åsa hjälper dig med aktuell statistik om näringslivet i Halmstad. Bakom Åsa finns Halmstads Näringslivs AB och hela vårt nätverk.

Se alla kontaktpersoner

Sök företag

Vi erbjuder kostnadsfri företagssök genom UC.

Sök företag

Halmstad i siffror

På Halmstads kommuns webbplats finns statistik om Halmstad.

Statistik på halmstad.se