Meny

Inbjudan till frukostseminarium om ”Vattnets värde”.

Laholmsbuktens VA vill med detta frukostseminarium bjuda in livsmedelsföretag för att starta en dialog kring hur vi kan samverka till en långsiktigt hållbar användning av vårt dricksvatten.

Laholmsbuktens VA har målsättningen att leverera hållbara vattentjänster till invånare, företag och
besökare till Laholms och Halmstads kommuner.
I takt med att Halmstad och Laholm växer är det fler som behöver dricksvatten. Det finns inga större grundvattentillgångar kvar att utnyttja i våra kommuner, samtidigt behöver samhället minska sitt beroende av dricksvatten.
Det är inte ekonomiskt försvarbart att bygga dricksvattensystem som ska hantera korta perioder av extrem dricksvattenanvändning. Det är inte heller tekniskt eller miljömässigt försvarbart eftersom
ledningsnäten bli så stora att omsättningen av vatten under större delen av året skulle bli så låg att
kvaliteten försämras.
De senaste årens skiftande väderförutsättningar från dålig påfyllnad genom litet nederbörd å ena sidan till långvarig värme och torka å andra sidan har medfört stor påfrestning på dricksvattenförsörjningen. Både avseende tillgång på grundvatten och möjligheten att producera och distribuera/leverera dricksvatten.

Program:
Välkomna och inledning: Henrik Kjellgren, Verksamhetsutvecklare

Vattensituationen i Laholm och Halmstad: My Olausson, Miljö och processingenjör

Hållbar vattenanvändning för livsmedelsindustrin: Sara Sundqvist, Livsmedelsföretagarna

Diskussion – Hur kan vi samverka för en hållbar vattenanvändning: Fredrik Christensson, Verksamhetsutvecklare

 

Målgrupp: Livsmedelsföretag i Laholms och Halmstads kommuner

Anmäl senast 30 april till: henrik.kjellgren@halmstad.se

Frågor: Henrik Kjellgren 035-137787, henrik.kjellgren@halmstad.se

 

Hjärtligt välkomna!

Evenemangsinformation

Datum: Fredag 3 maj
Tid: 08.30 - 10.00
Plats: Västra strandens reningsverk, Småbåtsgatan 2, Halmstad. Hitta ditlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kostnad: Seminariet är gratis. Ange eventuella allergier vid anmälan.
Arrangör: Laholmsbuktens VA

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.