Meny

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Ekosystemtjänster och dess värde uppmärksammas allt oftare och bedöms bli en strategisk fråga för näringslivet framöver. Men vad är ekosystemtjänster, hur kan vi kartlägga och använda dem i stadsplaneringen och hur kan vi värdera dess kostnader och nyttor?

Naturen runt omkring oss tillhandahåller en lång rad nyttor och tjänster. Vissa är vi väl medvetna om, så som tillgången till dricksvatten. Andra är mer diffusa, exempelvis hur fruktskördar hänger ihop med pollinerande insekter i landskapet och hur grönska bidrar till välmående. Tillsammans kallar vi dessa nyttor för ekosystemtjänster.

Under detta seminarium kommer vi att ge en introduktion till begreppet ekosystemtjänster och beskriva hur vi kan identifiera och analysera dem. En kort inblick ges i hur vi kan använda ekosystemtjänster i planarbete samt hur en ekonomisk värdering av dessa tjänster kan gå till, en värdering som sedan kan användas för att uppskatta nyttor och kostnader i ett projekt. Efter den inledande genomgången går vi ut och tittar på konkreta exempel på ekosystemtjänster.

Sista anmälningsdatum: 2018-10-14

Hjärtligt välkomna!

Evenemangsinformation

Datum: Tisdag 16 oktober
Tid: 09.30 - 12.00
Plats: Varbergs Bostad
Kostnad: Kostnadsfritt
Arrangör: EMC

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.