Meny

Personuppgifter på rätt sätt – så förbereder du dig för nya dataskyddsförordningen.

Personuppgiftslagen (PUL) ersätts 2018 av dataskyddsförordningen (GDPR). Överträdelser mot de nya reglerna kommer att kunna medföra mycket kännbara sanktioner med bland annat en straffavgift på upp till 4% av omsättningen eller 20 MEUR.

Med den nya dataskyddsförordningen höjs kraven på personuppgiftsbehandling.

Förändringarna i lagstiftningen är genomgripande och innebär bland annat:

• Krav på omedelbar rapportering av integritetsbrott

• Nya krav på dokumentation, uppföljning och riskanalyser

• Krav på ett högt integritetsskydd byggs in från början i processer och system

• Ökade rättigheter för de personer som registreras, inklusive rätt att kräva skadestånd

• Ökade sanktioner för den som inte efterlever förordningen

• Att även så kallad ”ostrukturerad data” omfattas – den nya dataskyddsförordningen gäller även exempelvis för personuppgifter i e-postmeddelanden, på hemsidan eller i lokalt lagrade Excel-filer

Välkommen till ett seminarium där vi går igenom de krav som nya dataskyddsförordningen ställer på alla organisationer och företag. Vi talar också om vad det enskilda företaget bör göra för att inte drabbas av de sanktioner som väntar den som inte följer de tvingande reglerna, och ger dig på så vis verktyg för att påbörja förändringarna redan nu.

Huvudföreläsare är Mats Tindberg och Henrik Nilsson från Advokatfirman Lindahl, men vi får också lyssna till Magnus Hansson på HMS, som berättar om hur de förbereder sig inför den nya dataskyddsförordningen – GDPR.

Frukostseminariet är kostnadsfritt!

Anmäl dig till peter.uppman@connectsverige.se
OBS! Antalet platser är begränsat!

Evenemangsinformation

Datum: 6 februari
Tid: 07.30 - 09.00
Plats: HMS Industrial Networks, Stationsgatan 37, Halmstad
Kostnad: Kostnadsfritt
Arrangör: Connect Sverige och Advokatfirman Lindahl

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.