Meny

StyrelseCafé den 17 januari

Vi står inför den fjärde industriella revolutionen – Industri 4.0 –
och vissa tillverkare tar redan ledningen. Trycket på chefer att anpassa sig och stå sig i konkurrensen är enormt. 

Välkommen att ta del av KPMG:s nya studie ”Beyond the hype: Separating ambition from reality in i4” där det bl a konstateras att tillverkare måste börja vidta djärvare åtgärder för att säkra värdet av Industri 4.0.

Många tillverkare arbetar för att skapa en ”framtidsfabrik” eller ett digitalt företag, men samtidigt är det få som kommit fram till hur man ska tillämpa sådana resurser på hela verksamheten.
Rapporten ger ett rationellt perspektiv på den nuvarande situationen vad gäller införandet av Industri 4.0 på marknaden. Den fastställer hur dagens marknadsledare drar fördelar av övergripande strategier för Industri 4.0 för att förändra sina affärsmodeller, verksamhetsmodeller och värdekedjor. Den ger även praktiska råd till dem som strävar efter att ställa om och konkurrera på en teknikdriven marknad.
Välkommen att ta del av hur i4.0 kan påverka dig, ditt företag och den omvärld vi lever i.

Fördragshållare:
Mats Dahl, ansvarig för Data & Analytics på KPMG Sverige, har över 20 års erfarenhet av att utveckla verksamheter genom smarta digitala processer och affärssystem.

Urban Bilstrup, ansvarig för ECH, berättar mer om testcentret och tar oss med på en rundvandring i den miljö få har tillgång till, eftersom det som sker bakom dessa väggar oftast är förknippat med mycket hög sekretess. Vi kommer också att få en bild av hur vi kan dra nytta av ECH för att driva utvecklingen framåt i våra företag.
Dessutom kommer du att få träffa företag som har kommit olika långt när det gäller att omsätta i4.0 i sina företag

Ett arrangemang i samarbete mellan:
StyrelseAkademien Halland, Elekronikcentrum Halmstad Högskola, KPMG

Evenemangsinformation

Datum: 17 Janurai
Tid: 18.00 - 21.00
Plats: Högskolan Halmstad, Lokal E2 (våning 2 i glasgången – vi kommer senare att förflytta oss till Elekronikcentrum)
Kostnad: Kostnadsfritt eftersom vår medarrangör KPMG bjuder på kaffet och mingelmaten.
Arrangör: StyrelseAkademien Halland, Elekronikcentrum Halmstad Högskola, KPMG

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.