Meny

Vill du driva framgångsrik internationalisering av ditt företag?

Exportprogrammet i Halland är ett samarbetsprojekt mellan Sydsvenska Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren, Business Sweden, ALMI Företagspartner Halland och Region Halland.

PROGRAM - FEM MODULER

De företag som deltar i programmet kommer gå igenom en noggrann urvalsprocess. En gemensam träff kommer också att hållas för deltagarna i Exportprogrammet i Halland där vi tillsammans går igenom programmoduler, sätter agenda och datum.

Programmet kommer löpa fram till våren 2018 och är uppdelat i fem olika moduler med syftet att tillföra ditt företag kunskap inom internationalisering på olika nivåer.

1. NÄTVERKSGRUPPER, HALVDAG X 5 TILLFÄLLEN

Träffarna genomförs under ledning av en professionell samtalsledare som ger ”råd” och ”hjälp” att lösa individuella och gemensamma problem. Syftet är att gemensamt diskutera utmaningar med internationalisering och hur ta sig an dessa utmaningar.

2. INTERNATIONELL UTBILDNING, HALVDAG X 3 TILLFÄLLEN

Utbildningen anpassas efter gruppens önskemål och kan bland annat innefatta affärskultur och affärsjuridik samt andra områden som rör internationalisering.

3. INDIVIDUELL AVSTÄMNING OCH SUPPORT

I detta steg ges individuell support som skall resultera i/bidra till en handlingsplan för företagets fortsatta internationalisering. Detta sker genom tre individuella möten med utgångspunkt i företagets individuella behov och målsättning. 1,5 tim x 3 tillfällen.

4. INSPIRATIONSTRÄFFAR - KUNSKAP OCH INSIKTER

En gästtalare bjuds in vid två tillfällen för att tala kring ett väsentligt ämne som diskuteras i smågrupper.

5. MARKNADSAKTIVITET

I detta steg erbjuds företag hjälp att etablera sig på en ny exportmarknad. Företagen går igenom urvalsprocess för att delta i den aktiviteten (begränsat antal platser). Syftet är att öka projektdeltagarnas kunskap om den utvalda marknaden, ge möjlighet att träffa relevanta kunder och partners.
Ej obligatorisk att delta i denna modul. Extrakostnad på 15000 SEK om företag önskar att delta i modulen. Bara 10 platser finns.

Evenemangsinformation

Datum: 170928
Tid: 09.00 - 11.00
Plats: Plats meddelas senare
Kostnad: 8900 ex.moms
Arrangör: Sydsvenska Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren, Business Sweden,
ALMI Företagspartner Halland och Region Halland

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.