Meny

Från ägarlett till ägarstyrt - konsten att förverkliga tillväxtdrömmar

Ägarledda företag är speciella just för att ägarna är aktiva i den dagliga verksamheten. I takt med att företaget växer och utvecklas ökar kraven på ett mer strukturerat ledarskap. Då är det vanligt att ägarna bestämmer sig för att sälja eller rekrytera in en extern VD. En förutsättning för att extern vd ska lyckas är att man som ägare förstår skillnaden mellan ägarlett kontra ägarstyrt.

Agneta Olsson har skrivit boken ”Extern VD – så lyckas du” eftersom hon själv gjort resan och lärt av både misstag och framgångsrika strategier. Hon berättar om fördelarna att gå från ägarlett till ägarstyrt. Insikter som är baserat på både forskning och praktik.
 
Ägare, ledare, styrelserepresentanter får värdefulla tips att använda för att skapa förutsättningar att gå från ägarlett till ägarstyrt där en extern VD kan vara en del av resan. Det svåra görs hanterbart och inspirerande vilket skapar förutsättningar för ett lönsamt växande företag.
 
Några av frågeställningarna som besvaras:
•Vad är skillnaden mellan ägarlett och ägarstyrt?
•Hur kan ett ägarstyrt bolag bidra till mitt företags tillväxt och lönsamhet?
•Vilka är de största utmaningarna för vd:s arbete i ägarledda företag
•När är det dags att söka en extern vd?
•Vilka förutsättningar bör vara på plats för att man ska acceptera vd-uppdraget?
•Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas som ägare med extern vd i ett ägarlett företag?

Förutom Agneta kommer vi också att lyssna till Johan Rundstedt som själv var extern VD i ett företag samtidigt som företaget genomförde Connects FöretagsAccelerator. Idag är Johan själv mentor åt Connect och hjälper just nu ett företag som står inför att ta in en extern VD.
För de som har ett djupare intresse av frågan ges också tillfälle till dialog och frågor efter föreläsningen.

Evenemangsinformation

Datum: 4 september
Tid: 11.30- 13.30
Plats: First Hotel Mårtenson
Arrangör: Connect Sverige & LRF Konsult

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.