Meny

Diskussion om utmaningar och framtiden inom hälsa och life science.

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter inom hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Målet är att Swelife ska stärka life science-Sverige och förbättra folkhälsan. Swelifes arbete bidrar till att hälso- och sjukvården utvecklar, använder och utvärderar innovationer samt arbetar individ- och värdebaserat. Swelife arbetar även för att life science i Sverige är attraktiv och internationellt konkurrenskraftig. 

15 juni besöker Peter Nordström, programchef för Swelife, och Göran Leonardsson, regional koordinator för Swelife, Högskolan i Halmstad.

11.00 – 11.10
Alla hälsas välkomna

11.10 – 11.50
Presentationer
Prof. Ingela Skärsäter:
Hälsoinnovation – en utmaning som berör

Dr. Wagner Ourique De Morais:
Smart homes - Perspectives in Healthcare

Dr. Ingrid Larsson:
Implementering av hälsoinnovationer inom hälso- och sjukvård

Prof. Jonas Gabrielsson:
Hälsoinnovation, nyttiggörande och affärsmodeller

Petra Apell, VD 10MD:
Industri och vården – utmaningar för samverkan

Pelle Viberg, VD Swedish Adrenaline:
Direkt mätning av vitalparameter – stor potential men är aktörerna I Sverige redo?

Anna Rossander, överläkare, Hallands Sjukhus Kungsbacka, Doktorand, Göteborgs Universitet:
Varför går det inte att googla i journalen?

Magnus Clarin, akademichef på HH, och Markus Lingman, Region Halland, områdeschef för Medicinska specialiteter och akutsjukvård:
The future of medicine with AI guided personalized treatment and individualized predictions

11.50 – 12.15
Frågor och kommentarer

12.20 – 12.50
 Lunch

12.50 – 13.20
Peter Nordström och Göran Leonardsson informerar om Swelife.
 

Evenemangsinformation

Datum: 15 juni
Tid: 11.00 - 13.20
Plats: Högskolan i Halmstad
Arrangör: Högskolan i Halmstad

Tipsa oss!

Har du tips om ett evenemang som du tycker att vi borde ha med i vår kalender? 

Skicka pressinformation eller ett e-post till webbredaktören.